Uppsatsstipendium

Uppsatstävlingar och stipendium för examensarbete

Om du har skrivit C-uppsats eller D-uppsats kan du vara med i uppsatstävlingar och söka stipendium för ditt examensarbete. Ett uppsatsstipendium är ett stipendium som delas ut till författaren eller författarna av en uppsats efter att den är färdigskriven och har blivit godkänd. Det finns olika organisationer som delar ut stipendium för bästa uppsats eller examensarbete och reglerna ser olika ut beroende på vilken organisation det är som delar ut stipendiet. Vissa uppsatsstipendier kan sökas av författaren eller författarna själva medan det i andra fall är en viss institution vid universitetet eller högskolan som själva utser vem eller vilka som ska få stipendiet.


Stipendium för C-uppsats eller D-uppsats

De flesta uppsatsstipendier som du hittar i den här listan är för dig som har skrivit en C-uppsats (kandidatuppsats) eller D-uppsats (magisteruppsats). Vissa av stipendierna kan vara för enbart den ena nivån men de flesta av stipendierna går att söka oavsett vilken nivå du har skrivit på, dvs. för både C- och D-uppsatser.

Stipendierna på den här sidan är inte kopplade till någon specifik region. Du kan även kolla om det finns uppsatsstipendier vid ditt lokala universitet eller högskola som går att söka. Klicka på Läs mer om du vill veta mer om ett särskilt stipendium. Alla länkar öppnas i en ny flik. Om du hittar ett stipendium du är intresserad av får du inte glömma att läsa vilka regler och stadgar som gäller för att bli tilldelad stipendiet.


DIK:s uppsatsstipendium för arkiv- och informationsvetenskap

Fackförbundet DIK delar vart fjärde år år ut sitt uppsatsstipendium för bästa examensarbete inom arkiv- eller informationsvetenskap. Stipendiet uppgår till 5000 kronor och kan delas ut till en eller flera personer.

Läs mer

Finansförbundets jämställdhets- och mångfaldsstipendium

Finansförbundet har tillsammans med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) en jämställdhets- och mångfaldskommitté som varje år delar ut 10 000 kronor till en uppsats. Uppsatsen ska handla om jämlikhet och/eller mångfald.

Läs mer

Finansförbundets uppsatsstipendium

Finansförbundets uppsatsstipendium delas ut vid två tillfällen per år, en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Summan som delas ut uppgår till 25 000 kronor per tillfälle och delas ut till maximalt tre uppsatser. Kriterier som bedöms är bl.a. ämnets aktualitet och uppsatsens intresse ur ett fackligt perspektiv. Stipendium kan sökas för C-uppsats eller D-uppsats.

Läs mer

Foder & Spannmåls ekonomistipendium

Ett uppsatsstipendium på 20 000 kronor som delas ut till bästa examensarbete. Uppsatsen ska vara ekonomiskt inriktad och behandla frågor som anses viktiga för svenskt jordbruk och/eller svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Herbert Felixinstitutets uppsatsstipendium

Ett uppsatsstipendium som kan sökas av den vars uppsats har en tydlig koppling till Herbert Felixinstitutets vision och huvudämnen. Syftet med stipendiet är att uppmuntra studenter att fördjupa sig i hur globaliseringen möjliggör entreprenörskap, vad mångfalden och integrationen har för betydelse för Sverige samt invandringens värde för svenskt näringsliv. Stipendier på 10 000 kronor delas ut till två uppsatser (kandidatuppsats eller magisteruppsats).

Läs mer

Konkurrensverkets uppsatstävling

Ett uppsatsstipendium som delas ut till examensarbeten på C-och D-nivå som behandlar konkurrensrelaterade ämnen inom konkurrensrätt och konkurrensekonomi samt offentlig upphandling. Totalt uppgår summan som delas ut till 100 000 kronor fördelat på flera stipendiater.

Läs mer

Nytt & Nyttigt

Nytt & Nyttigt är en uppsatstävling inom området innovation. Det grundläggande kravet för att få delta är att ens uppsats har en tydlig koppling till temat innovation och kommersialisering eller nyttogörande. De tre bästa uppsatserna belönas med resestipendier i storleksordningen 30 000 kr, 20 000 kr och 10 000 kr.

Läs mer

Ohlininstitutets uppsatstävling

Ett uppsatsstipendium inom ämnena internationalisering, demokrati och marknadsekonomi. Delas enbart ut till uppsatser som har fått väl godkänt i betyg.

Läs mer

Precis uppsatstävling

Uppsatser som ryms inom ramen för ”PR och kommunikation som strategiskt verktyg” kan vara med i denna uppsatstävling. Uppsatsen ska dessutom vara skriven inom något av områdena medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller stadsvetenskap. Den vinnande uppsatsen belönas med 15 000 kronor.

Läs mer

RiseB uppsatsprisstipendium i hållbarhet och företagsetik

Ett uppsatsstipendium som syftar till att uppmuntra studenter inom företagsekonomi att fördjupa sig inom ämnena hållbarhet och företagsetik. Den bästa uppsatsen belönas med 25 000 kronor.

Läs mer

Stora FM-priset

Delas årligen ut till studenter som skrivit de tre intelligentaste studentuppsatserna. Stipendiesumman uppgår till 50 000 kronor för det främsta stipendiet och 25 000 vardera för de två andra. De uppsatser som blir tilldelade pris ska bidra med konkreta råd på sådant som kan göras för att öka produktiviteten inom FM-branschen.

Läs mer

Svenska Revisionsakademins stipendium till Jan-Erik Gröjers minne

Delas ut till uppsats som bedöms ge ett exceptionellt bidrag till området revision eller redovisning. Vinnaren av detta uppsatsstipendium får 50 00 kronor. Vem som får ansöka om stipendiet avgörs av institutionerna på respektive lärosäte.

Läs mer

Trafiktekniska föreningens Stipendium för bästa examensarbete

Uppsatsstipendium som vill uppmuntra de som studerar och specialiserar sig inom trafik och transport. Stipendiet ligger på 10 000 kronor och söks genom studentens institution.

Läs mer

Unionens uppsatsstipendium

Unionens uppsatsstipendium delas ut till uppsatser som bidrar till ett roligare, tryggare och mer utvecklande arbetsliv för tjänstemän inom det privata näringslivet. 5 stycken stipendier på 10 000 kronor vardera delas ut till de bästa uppsatserna. För att söka stipendiet måste minst en av författarna till uppsatsen vara medlem i Unionen Student.

Läs mer

Årets finansuppsats - Söderberg & Partners

Söderberg & Partners delas ut ett uppsatsstipendium på 100 000 kronor till vinnaren av ’Årets finansuppsats’. Temat som uppsatsen ska handla om varierar från år till år. Stipendiet är öppet för kandidat- och magisteruppsatser.

Läs mer