Allmänna Stipendier Att Söka

Stipendier att söka av allmän karaktär

Här har vi samlat några allmänna stipendier att söka för dig som är student. Stipendierna i den här listan är inte knytna till någon särskild utbildning eller ämnesområde. Även fast stipendierna inte är knutna till något särskilt ämnesområde eller utbildning kan det finnas olika typer av krav som du som sökare av stipendiet måste uppfylla för att kunna söka. Glöm därför inte att kolla upp vilka krav som ställs av stipendieutdelaren innan du ansöker om ett stipendium.


Här är en förteckning över stipendier att söka av allmän karaktär. Alla länkar öppnas i en ny flik.


Unionen Student Litteraturstipendium

Det här stipendiet kan sökas av dig som är student och går med i Unionen Student medan de pluggar. Stipendiet gör att du får tillbaka dina kostnader för kurslitteratur upp till 3325 kronor när du har pluggat klart. Alla som söker stipendiet får det så länge man uppfyller de krav som Unionen ställer. Kraven är enkla att uppnå - du måste bl.a. visa upp kvitton för de kursböcker du behövt köpa. Följ länken för mer information om stipendiet.

Läs mer