Stipendier Uppsala universitet

Uppsala universitet grundades år 1477 vilket gör det till Nordens äldsta universitet. I dag studerar ungefär 41 000 studenter vid universitetet och antalet anställda uppgår till cirka 6500. Utbildning bedrivs inom 9 olika fakulteter; språkvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, medicin, utbildningsvetenskap, humaniora, teologi, farmaci samt teknik och naturvetenskap.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar vid Uppsala universitet. Alla länkar öppnas i ny flik.


Ackordcentralen Stockholm

Två stipendier värda 25 000 kronor styck delas ut till studerande som läser juristutbildningen vid Uppsala universitet, Örebro universitet eller Stockholms universitet. Stipendiet delas ut till examensarbete på minst 15 högskolepoäng som avhandlar något av Ackordcentralens verksamhetsområden.

Läs mer

Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier till sökande som är födda i Uppsala län eller har läst hela sin högstadie-eller gymnasieutbildning i Uppsala län. Stipendiaterna ska vara yngre än 30 år och bedriva eftergymnasiala studier på grund- eller avancerad nivå inom något av områdena handel, ekonomi, juridik, hantverk eller teknik.

Läs mer

Uppsala kommun - Uppsatsstipendiet

Ett uppsatsstipendium som delas ut varje år av Uppsala kommun till studenter vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Totalt delas 70 000 kronor ut fördelat på 7 uppsatser. Uppsatsen ska behandla frågor som har betydelse för kommunal verksamhet eller belysa kommunala frågor.

Läs mer

Unionen Student Litteraturstipendium

Det här stipendiet är inte bara för dig som studerar vid Uppsala universitet men kan ändå sökas av dig som studerar där och siktar på en karriär inom privat sektor. Den som blir medlem i Unionen Student under sin studietid kan söka Unionens litteraturstipendium och få tillbaka 3325 kronor för sin kurslitteratur när studierna är klara. Medlemskap i Unionen Student kostar 100 kronor för hela studietiden.

Du måste uppfylla vissa krav för att få stipendiet, bl.a. spara kvittona för de böcker du vill ha ersättning för. Pengarna betalas ut när du uppdaterar ditt medlemskap till att bli yrkesverksam medlem i Unionen. Unionen är Sveriges största fackförbund och är öppet för tjänstemän inom det privata näringslivet. (Ska du jobba inom offentlig sektor kan du därför inte ta del av detta stipendium).

Läs mer

För ytterligare stipendier vid Uppsala universitet hänvisas till universitetets egen hemsida. Klicka här för att hitta mer information om vad som gäller när du söker stipendier som student vid Uppsala universitet.