Stipendier Umeå universitet

Umeå universitet är ett av landets större universitet för utbildning och forskning. Antalet studenter uppgår till över 32000 fördelat på fyra fakulteter; medicinska fakulteten, humanistiska fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten samt teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar vid Umeå universitet. Alla länkar öppnas i ny flik.


Ackordcentralen Norrlands stipendium

Stipendium på 25 000 kronor tilldelas studerande vid juristlinjen eller Handelshögskolan vid Umeå universitet som skrivit uppsats inom ämnesområde som knyter an till Ackordcentralens verksamhet.

Läs mer

North2north

Detta stipendium är möjligt att söka för studenter vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Stockholms universitet. Studenterna ska bedriva studier på något av respektive universitets partneruniversitet i Kanada eller Alaska.

Läs mer

Per & Eivor Wikströms stiftelse

Per & Eivor Wikströms stiftelse vill bl.a. stödja studier inom juridik och ekonomi med särskild inriktning mot svensk integration med fransktalande länder. Stiftelsen uppnår detta mål genom att stödja studenter vid Handelshögskolan på Umeå universitet.

Läs mer

Sammes stiftelse

Sammes stiftelse delar ut stipendier för att främja vetenskaplig forskning och utbildning på högskolenivå som bedrivs i Skellefteå kommun. Stiftelsen delar ut idéstipendiet, utvecklingsstipendiet, affärsstipendiet och ger stöd till sommarföretagare. (Observera att stiftelsen har sitt säte på Umeå universitets campus i Skellefteå och att stöd enbart ges för aktiviteter som bedrivs i Skellefteå kommun.)

Läs mer

Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond

Stiftelsen delar främst ut stipendier till personer som befinner sig i början av sin forskarutbildning och bedriver forskning vid Umeå universitet. Dock kan även personer som kan tänkas att bli antagna till forskarutbildning vara aktuella för att få stipendiet.

I särskilda fall kan stipendiet även ges till personer på grund av försvårande ekonomiska och/eller sociala skäl. Sökande måste vara folkbokförda i Västerbotten, Norrbotten eller Västernorrlands län för att kunna bli tilldelade stipendiet.

Läs mer