Skrotgård med stor hög av gamla bilar och bildelar

Stipendier Miljö

Även fast fler människor har fått upp ögonen för hur vår livsstil påverkar miljön finns det fortfarande mycket kvar att göra. Det ökade medvetandet kring miljöfrågan har dock inneburit att flera stipendier med syfte att främja utveckling på miljöområdet har skapats. För dig som studerar en utbildning som handlar om miljöfrågor listar vi här ett flertal olika stipendier som du kan söka.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar en miljöutbildning vid universitet eller högskola. Alla länkar öppnas i ny flik.


Derome Miljöstipendium

Derome vill med sitt miljöstipendium stimulera utvecklingen av bostadsbyggande i trä. Stipendiet, som uppgår till 10 000 kronor, kan sökas av högskolestuderande i Västra Götaland och Halland.

Läs mer

Ekologiska ungdomsstiftelsens stipendium

Ekologiska ungdomsstiftelsen vill främja utveckling av ekologiskt hållbara produktionsformer och livsstilar i Sverige och övriga världen. Stipendiet uppgår till 15 000 kronor och delas ut till en ung person (25 år eller yngre) som bedöms ha bidragit till en sådan utveckling.

I första hand ges stipendiet till sådana projekt som redan är igång och kan utvecklas ännu mer tack vare stipendiet.

Läs mer

Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa

Stiftelsen vill främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa. Stipendiet kan bl.a. sökas av studerande vid universitet och högskolor.

Läs mer

Kungälv kommuns stipendium för en hållbar utveckling

Kungälv kommun delar ut ett årligt stipendium på 10 000 kronor för att uppmuntra till insatser som bidrar till hållbar utveckling på både det lokala och globala planet. Stipendiet kan sökas av en person som är bosatt i kommunen och/eller verkar i kommunen eller på något annat vis har anknytning till Kungälvs kommun. Stipendiet kan även sökas av företag och organisationer som verkar i kommunen.

Läs mer

Max Matthiessens Jubileumsfond

Stiftelsen syftar till att ge stipendier för att främja studier och utbildning inom svensk och internationell försäkring och närläggande områden. Både studerande vid universitet och högskola och anställda inom försäkringsbranschen kan söka stipendiet.

Läs mer

Miljöfondens stipendium

Sveriges ingenjörer delar ut stipendier från Miljöfonden vars ändamål är att ge stöd och att främja forskning, studier och projekt som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde.

Läs mer

Peter Stahres stipendium

Stipendiet delas i första hand ut till studerande för ett väl genomfört examensarbete, praktiskt projekt, forskningsprojekt eller liknande. Verket som det söks stipendium för ska vara till nytta för den offentliga utemiljöbranschen, vegetationsteknik och samhällsbyggnad med tyngdpunkt på VA-teknik.

Läs mer

Sigtuna kommuns miljöstipendium

Sigtuna kommun delar ut ett miljöstipendium på 30 000 kronor till projekt som stimulerar och förverkligar miljöinsatser i Sigtuna kommun. Tanken med stipendiet är att öka engagemanget för frågor som handlar om miljön och att jobba för en mer hållbar värld.

Stipendiet kan sökas av alla som bor eller är verksamma inom Sigtuna kommun. Särskilt barn och ungdomar uppmuntras att söka (eller projekt som riktar sig till barn och ungdomar).

Läs mer

Sjöbo kommuns miljöstipendium

Stipendium som delas ut för studier, studieresor eller kurser där syftet är att lära sig mer om miljöfrågor. Miljöstipendiet kan sökas av personer som är folkbokförda i Sjöbo kommun, eller personer som verkar i kommunen samt ideella föreningar som verkar i kommunen. Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor.

Läs mer

Textilias miljöstipendium

Textilia vill med sitt miljöstipendium uppmuntra studenter att egagera sig inom textil och miljö. Syftet med stipendiet är att få studenter att tänka i nya banor kring hur textilserviceföretag kan minska sin påverkan på miljön. Stipendiet uppgår till 30 000 kronor.

Läs mer