Stipendier Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping har cirka 10 000 studenter och består av fyra fackhögskolor; Hälsohögskolan, Internationella Handelshögskolan, Tekniska Högskolan och Högskolan för lärande och kommunikation.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar vid Högskolan i Jönköping. Alla länkar öppnas i ny flik.


Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa

En stiftelse som utlyser högst 6 stipendier till ett totalt värde av 200 000 kronor till studenter, yrkesverksamma entreprenörer och forskare. Stiftelsen vill stötta dem som jobbar med entreprenöriellt utvecklingsarbete och/eller hälsa inom arbetsterapiområdet och hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet.

Läs mer

Jönköpings kommuns stipendium

Jönköpings kommun delar ut uppsatsstipendium till studenter som skrivit uppsats på C, D- eller Master-nivå. Ämnesområdet som uppsatsen kan handla om är ganska brett och kan vara naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik, pedagogik och hälso- och sjukvård samt ämnen som har en mer allmän inriktning såsom kommunal utveckling, ekonomi, delaktighet, etc.

Stipendiesumman är 5500 kronor för en uppsats skriven av en student och 11 000 kronor om uppsatsen har två eller fler författare.

Läs mer

Unionen Student Litteraturstipendium

Detta stipendium ges till medlemmar i Unionen Student och ersätter dina kostnader för kurslitteratur (upp till 3150 kronor). För att få stipendiet måste du gå med i Unionen Student vilket kostar 100 kronor för hela studietiden. När du är klar med dina studier uppdaterar du ditt medlemskap till att bli yrkesverksam medlem i Unionen och ansöker därefter om att få pengarna.

Vissa krav måste uppfyllas, bl.a. måste du spara kvitton för de böcker du vill ha ersättning för. Unionen är Sveriges största fackförbund och är öppet för tjänstemän inom det privata näringslivet.

Läs mer