Stipendier Ekonomi

Stipendier för dig som studerar ekonomi på högekolenivå

Ekonomi handlar om hushållandet med begränsade resurser och fördelningen av dessa. I akademiska sammanhang består ekonomi främst av de två diciplinerna nationalekonomi och företagsekonomi. Nationalekonomi handlar om hur enskilda aktörer beter sig på en marknad (mikroekonomi) samt hur ekonomier fungerar och är uppbyggda (makroekonomi). Företagsekonomi handlar om det enskilda företagets och hur det fungerar med syfte på redovisning, marknadsföring, ekonomistyrning och organisation.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar ekonomi vid universitet eller högskola. Alla länkar öppnas i ny flik. Hoppas du hittar ett stipendium du kan söka!


Arvid Lindmans 60-årsfond

Fonden delar ut publiciststipendier till unga skribenter som verkar inom fondens ändamålsområden. Dessa är att öka kunskapen om svenska näringslivet och dess förutsättningar, öka förståelsen för villkoren bakom ekonomisk utveckling samt stödja forskning inom dessa områden.

Läs mer

Finansförbundets jämställdhets- och mångfaldsstipendium

Finansförbundet har tillsammans med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) en jämställdhets- och mångfaldskommitté som varje år delar ut 10 000 kronor till en uppsats. Uppsatsen ska handla om jämlikhet och/eller mångfald.

Läs mer

Finansförbundets uppsatsstipendium

Finansförbundets uppsatsstipendium delas ut vid två tillfällen per år, en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Summan som delas ut uppgår till 25 000 kronor per tillfälle och delas ut till maximalt tre uppsatser. Kriterier som bedöms är bl.a. ämnets aktualitet och uppsatsens intresse ur ett fackligt perspektiv.

Läs mer

Foder & Spannmåls ekonomistipendium

Ett uppsatsstipendium på 20 000 kronor som delas ut till bästa examensarbete. Uppsatsen ska vara ekonomiskt inriktad och behandla frågor som anses viktiga för svenskt jordbruk och/eller svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

JAKs stipendium för studier om räntefri ekonomi

Medlemsbanken JAK kan ge stipendier för studier inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.

Läs mer

Konkurrensverkets uppsatstävling

Ett uppsatsstipendium som delas ut till uppsatser som behandlar konkurrensrelaterade ämnen inom konkurrensrätt och konkurrensekonomi samt offentlig upphandling. Totalt uppgår summan som delas ut till 100 000 kronor fördelat på flera stipendiater.

Läs mer

Ohlininstitutets uppsatstävling

Ett uppsatsstipendium inom ämnena internationalisering, demokrati och marknadsekonomi. Delas enbart ut till uppsatser som har fått väl godkänt i betyg.

Läs mer

Precis uppsatstävling

Uppsatser som ryms inom ramen för ”PR och kommunikation som strategiskt verktyg” kan vara med i denna uppsatstävling. Uppsatsen ska dessutom vara skriven inom något av områdena medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller stadsvetenskap. Den vinnande uppsatsen belönas med 15 000 kronor.

Läs mer

RiseB uppsatsprisstipendium i hållbarhet och företagsetik

Ett uppsatsstipendium som syftar till att uppmuntra studenter inom företagsekonomi att fördjupa sig inom ämnena hållbarhet och företagsetik. Den bästa uppsatsen belönas med 25 000 kronor.

Läs mer

Senator Emil Possehls stipendiefond

Fonden delar ut resestipendier till bl.a. studerande svenskar som studerar tekniska och kommersiella förhållanden i Tyskland. Stipendium kan ges för t.ex. studiebesök hos företag och organisationer inom industri och handel men dock inte i samband med eventuell utbytestermin.

Läs mer

Sidas resestipendium

Stipendium som delas ut till bl.a. studenter som antagits för obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädelsevis FN:s och EU:s instutioner. Stipendiebeloppen varierar mellan 10 000 - 25 000 kronor beroende på vart du ska resa.

Läs mer

Unionens uppsatsstipendium

Unionens uppsatsstipendium delas ut till uppsatser som bidrar till ett roligare, tryggare och mer utvecklande arbetsliv för tjänstemän inom det privata näringslivet. Stipendiet är öppet att söka för olika sorters utbildningar, bland annat ekonomi. 5 stycken stipendier på 10 000 kronor vardera delas ut till de bästa uppsatserna. För att söka stipendiet måste minst en av författarna till uppsatsen vara medlem i Unionen Student.

Läs mer