Prydnadsnoshörning i färgglad design

Stipendier Design

Hur skulle världen se ut om vi inte hade designers? Troligtvis väldigt ”fyrkantig” och betydligt tråkigare. Det är genom bra design som föremål kommer till liv på ett eget sätt och förgyller vår tillvaro ur både ett estetiskt och användarvänligt perspektiv. Om du studerar design på universitets- eller högskolenivå finns det stipendier du kan söka för att få extra ekonomiskt stöd.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar design vid universitet eller högskola. Alla länkar öppnas i ny flik.


Ester Lindahls stipendiefond

Fonden delar ut stipendier till yngre konstnärer som inte har fyllt 40 år. Stipendierna delas ut till målare, skulptörer och grafiker.

Läs mer

Estrid Ericsons stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning och utbildning inom områdena formgivning, hantverk, industridesign och konsthantverk. Stipendier kan sökas för bl.a. utbildning i Sverige och utlandet, deltagande i symposier, studieresor, etc.

Läs mer

Fabrikör JL Eklunds hantverksstiftelse

Stipendium som kan sökas för vidare utbildning inom områdena design, hantverk, konst och konsthantverk.

Läs mer

Michael Treschow-stipendiet

Stipendiet delas ut till designstuderande med kandidatexamen som planerar att fortsätta utbilda sig på magisternivå. Syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatta studier och få studenten att utveckla sin designkompetens. Stipendiet uppgår till 100 000 kronor.

Läs mer

Önskabutikernas stipendium

Stipendiet riktar sig till studenter vid designhögskolor och ska premiera en produkt eller produktförslag för det dukade bordet. Stipendiet uppgår till 20 000 kronor.

Läs mer