Stipendier Data & IT

Utvecklingen inom data och IT har gått snabbt sedan slutet av 1900-talet. Här hittar du stipendier som berör områdena data och IT.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar datavetenskap eller IT vid universitet eller högskola. Alla länkar öppnas i ny flik.


ADBJs stipendium för bästa uppsats inom juridik & IT

Stipendium delas ut för goda examensarbeten inom området juridik och IT. Stipendiet är värt 10 000 kronor och utgår till en kandidat per år.

Läs mer

DIK:s uppsatsstipendium för arkiv- och informationsvetenskap

Fackförbundet DIK delar vart fjärde år år ut sitt uppsatsstipendium för bästa examensarbete inom arkiv- eller informationsvetenskap. Stipendiet uppgår till 5000 kronor och kan delas ut till en eller flera personer.

Läs mer

ISACA Sweden Chapters stipendium

Tre stipendier delas ut till uppsatser som behandlar något av ISACAs intresseområden. Stipendierna är värda 10 000 kronor styck.

Läs mer

The Google Anita Borg Memorial Scholarship: EMEA

Stipendium på 7000 euro delas ut till kvinnliga studenter inom datavetenskap. Stipendiet är instiftat till minne av Dr. Anita Borg i syfte att bidra till att öka andelen kvinnor med examen inom datavetenskap. Hennes vision var att fördelningen mellan kvinnor och män med examina inom datavetenskap skulle vara 50-50 år 2020.

Läs mer

Unionen Student Litteraturstipendium

Med Unionen Students litteraturstipendium kan du få tillbaka de pengar du spenderar på kurslitteratur. Stipendiet betalas ut till de som blir medlemmar i Unionen Student under sin studietid och fortsätter vara medlem i Unionen när de börjar jobba.

Alla som söker stipendiet får det så länge man uppfyller Unionens krav. Du måste bland annat kunna visa upp litteraturlistorna för de kurser du har läst och spara kvittorna för de böcker du har köpt. Stipendiet är värt 3325 kronor och betalas ut till dig när du är börjar jobba och uppdaterar ditt studentmedlemskap till yrkesverksam medlem.

Unionen är Sveriges största fackförbund och är öppet för tjänstemän inom det privata näringslivet.

Läs mer