Vad är ett stipendium?

Ett stipendium är en gåva, oftast i form av pengar, som delas ut till en individ, grupp eller organisation för att stödja dennes eller deras gärningar. Till exempel kan en student få ett stipendium för att denne utbildar sig.

Stipendier delas oftast ut för att täcka framtida kostnader som mottagaren kan tänkas ha. Vissa stipendier delas också ut som pris för särskilda insatser som en individ eller grupp har gjort på ett visst område. En annan typ av stipendier är vistelsestipendier. Ett vistelestipendium är ett stipendium som ger mottagaren tillträde till en särskild plats under en begränsad tid.

Det finns stipendier att söka för ett flertal olika områden. Vissa stipendier delas ut för att uppmuntra människor till studier och att läsa vidare. Andra stipendier delas ut till personer som är sjuka, har det dåligt ställt ekonomiskt eller utövar en viss idrott. Vissa stipendier kan sökas som en kombination av flera olika anledningar. På den här sajten hittar du stipendier som studenter vid universitet och högskola kan söka.

Oftast delas stipendier ut av olika stiftelser och fonder som har till uppdrag att förvalta en summa pengar. Hur stiftelsen eller fonden får agera styrs av de stadgar som upprättades när stiftelsen eller organisationen bildades.

Man behöver oftast inte betala någon skatt på de pengar som ingår i ett stipendium. Det är endast om stipendiet kräver någon slags motprestation från mottagaren eller om stipendiet delas ut av mottagarens arbetsgivare som det kan bli aktuellt att behöva skatta på stipendiet.