Måste man betala skatt på stipendier?

Nej, i de flesta fall behöver du inte betala skatt om du blir tilldelad ett stipendium. Skatteverket har gått ut med att stipendier är skattefria i följande fall:

  • Om mottagaren får stipendiet för sin utbildning

Det är heller ingen skatt på stipendier om mottagaren får det för annat ändamål än sin utbildning om:

  • Stipendiet inte betalas ut regelbundet under mer än två år.
  • Stipendiet inte ges som motprestation för arbete, antingen utfört sådant eller sådant som ska utföras, åt den som delar ut stipendiet.

När är det skatt på stipendier?

Skatteverket skriver att stipendier är skattepliktiga om de utbetalas av en arbetsgivare eller förutsätter någon form av motprestation. Därför behöver du i de flesta fall inte betala skatt på stipendier som du får av en fond eller stiftelse eftersom dessa organisationer inte är din arbetsgivare eller kräver någon form av motprestation av dig. Om du däremot är anställd och får stipendium av din arbetsgivare måste du skatta eftersom det är din arbetsgivare som betalar ut stipendiet.

Observera att Skatteverket inte nämner något om huruvida ett stipendium som ges för utbildning är skattepliktigt om det är en arbetsgivare som delar ut stipendiet. Många företag delar ut stipendier till sina anställda för att vidareutbilda sig utanför företaget. Om du skulle ha fått ett stipendium av din arbetsgivare att använda för utbildning rekommenderar vi dig att prata med din arbetsgivare och fråga denne om stipendiet är skattepliktigt eller inte.

Detta är vår tolkning av informationen på Skatteverkets hemsida och hur reglerna om skatt på stipendier tillämpas. Vi reserverar oss därför för eventuella fel. För att fördjupa dig ännu mer i ämnet rekommenderar vi en titt på Skatteverkets hemsida.

Källa: Skatteverkets sida om stipendier