Asfalterad väg och vindkraftverk i bakgrunden.

Stipendier Teknik

Stipendier för civilingenjörer, högskoleingenjörer och teknologer

Teknik är ett brett område. Den tekniska utvecklingen i världen går fort och behovet av duktiga ingenjörer och andra tekniskt kunniga personer är stort i flera branscher. Oavsett om du senare kommer att jobba med att konstruera vindkraftverk, anlägga vägar och broar eller med produktutveckling inom tillverkningsindustrin hoppas vi att du kan hitta något stipendium som passar dig.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar teknik vid universitet eller högskola. Alla länkar öppnas i ny flik.


Belysningsstiftelsen

Stipendier delas ut till projekt som främjar utbildning och forskning i belysningsteknik. Både individuella personer och institutioner kan söka medel från stiftelsen.

Läs mer

Jernkontorets högskolestipendier

Jernkontoret är en branschorganisation för den svenska stålindustrin. De delar ut stipendier för att främja utbildningen av civilingenjörer inom material- och processtekniska kompetensområden.

Stipendierna kan sökas av studerande vid programmen Materialdesign på Kungliga tekniska högskolan eller Högskolan Dalarna i Borlänge samt programmet Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Den summa som studenten kan erhålla uppgår till maximalt 50 000 kronor.

Läs mer

Kamrathjälpsfonden - Studiestipendier till teknologer

Fonden delar bl.a. ut stipendier till teknologer som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd p.g.a. sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader, etc. och till teknologer som bedriver utlandsstudier under längre tid än ett år. Sökande måste ha haft medlemskap i Sveriges ingenjörer i minst 6 månader innan denne kan ansöka om stipendium.

Läs mer

Miljöfondens stipendium

Sveriges ingenjörer delar ut stipendier från Miljöfonden vars ändamål är att ge stöd och att främja forskning, studier och projekt som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde.

Läs mer

Stenhagens fond

Fonden ska lämna bidrag till studenter vid den kemiska sektionen vid Kungliga tekniska högskolan. Bidrag lämnas på grunder såsom sjukdom eller försvårande ekonomiska förhållanden. Meriterande är om sökande har varit verksam inom studentkåren.

Läs mer

Understöds- och stipendiefonden

Fond som administreras av Sveriges ingenjörer. Ger bl.a. understöd till teknologer som på grund av sjukdom eller höga boendekostnader behöver extra ekonomiskt stöd. Medlemskap i Sveriges ingenjörer krävs sedan 6 månader bakåt i tiden för att kunna söka.

Läs mer