Stipendier Sociologi

Här hittar du stipendier som berör ämnet sociologi. Klicka dig in på ett stipendium för att läsa mer om det. Alla länkar öppnas i ny flik.


Hildur Johnsons minnesfond för utbildning

Fonden delar ut stipendier för att främja utbildning och undervisning för medlemmar i Polisförbundet. Stipendier kan ges för studier i sociologi, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, språk, juridik samt studier i utlandet som bedöms vara av intresse för polisiär eller facklig verksamhet. Stipendierna är menade för poliser som utbildar sig vid högskola.

Läs mer

Visions internationella stipendium

Fackförbundet Visions internationella stipendium kan uppgå till 10 000 kronor och kan sökas av den som vill lära sig mer om fackligt arbete och schyssta arbetsvillkor i andra länder. Stipendiet kan sökas av t.ex. den skriver en uppsats eller examensarbete som behandlar arbetsvillkor och mänskliga rättigheter kopplade till arbetslivet i andra länder.

Stipendiet kan även sökas för deltagande i fackliga konferenser eller projekt som syftar till att utveckla de fackliga rättigheterna i andra länder. För att ha chansen att få stipendiet måste man vara medlem i Vision.

Läs mer

Visions nationella stipendium

Fackförbundet Vision delar ut ett stipendium för dig som studerar eller har avslutat dina studier som tidigast året före du ansöker om stipendiet. Stipendiet uppgår till 3000 kronor.

För att få stipendiet måste du vara medlem i Vision och studera eller ha studerat yrkesrelaterade studier eller studier om fackligt arbete och ledarskap.

Läs mer

Visions socionomstipendium

Fackförbundet Vision delar ut ett stipendium på 20 000 kronor till en uppsats som handlar om socialt arbete. För att ha chansen att få stipendiet måste man vara medlem i Vision.

Läs mer

Palmestipendiet

Stipendiet riktar sig främst till ungdomar för att stödja deras engagemang och ambitioner i frågor som rör internationell förståelse, fred och antirasism.

Läs mer

Spritmuseums stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur

Stipendium delas ut för bl.a. studier som behandlar bruk och vanor inom svensk alkoholkultur.

Läs mer