Stipendier SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet bildades i sin nuvarande form 1977 efter en sammanslagning av flera olika högskolor och organisationer. I dag har SLU verksamhet på ett trettiotal olika orter runtom i Sverige. Bland utbildningarna som SLU bedriver hittas bland annat agronomi (lantbruksvetenskap), husdjursvetenskap, jägmästare, landsskapsarkitekt och många flera.


Här är en förteckning över stipendier som kan vara aktuella för dig som studerar vid SLU. Observera att de flesta stipendierna inte är kopplade till SLU men kan vara intressanta för studenter som studerar vid den typ av utbildningar som ges vid lärosätet. Alla länkar öppnas i ny flik.


Anders Walls stipendium

Stipendiet är instiftat med syftet att uppmuntra unga entreprenörer som har gjort insatser för näringslivet på landsbydgden (gärna inom området jord och skog).

Läs mer

Anna Whitlocks Minnesfond

Stipendium som går att söka om du studera naturvetenskap eller teknik utomlands.

Läs mer

Mellanskogs stipendium

Fonden delar ut stipendier till "Landsbygdsungdom med anknytning till lantbrukets ekonomiska föreningsrörelse inom Mellanskogs verksamhetsområde för vistelse/utbildning vid skogs- och lantbruksskolor, eller för annat motsvarande eller lämpligt utbildningsändamål".

Läs mer

Stiftelsen Skogsmästareförbundets Stipendiefond

Skogsmästareförbundet delar främst ut stipendier till examensarbeten av god kvalité. Dessa stipendier går inte att söka - de utses av stiftelsens styrelse. Det är dock möjligt att söka stipendier för andra ändamål, såsom studieresor, i viss omfattning.

Läs mer

Stipendier för jägmästare och skogsmästare vid SLU

På SLU:s hemsida hittar du olika stipendier som kan vara av intresse för dig som studerar till jägmästare eller skogsmästare.

Läs mer