Stipendier Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde, HS, grundades 1977 och är en svensk statlig högskola belägen i centrala Skövde. Vid skolan studerar i dagsläget över 11 000 studenter vid 5 olika institutioner. Utbildningar ges bland annat inom ekonomi, juridik, teknik, dataspelsutveckling, beteendevetenskap, vård och hälsa, etc.

Högskolan i Skövde framhåller att man är Sveriges minsta högskola och att man inte strävar efter att bli större bara för sakens skull. Man framhåller istället att kvalitén på utbildningarna vid skolan är väldigt hög och att högskolan har fått höga betyg i olika kvalitetsutredningar som gjorts om utbildningar.


Här hittar du olika stipendier som kan vara av intresse för dig att söka om du studerar vid Högskolan i Skövde. Observera att alla stipendier inte är kopplade till högskolan men ändå kan vara intressanta för dig som studerar där och kommer från Skövde eller närliggande kommuner att söka. Länkarna öppnas i en ny flik.


Direktör Th. Egnells stipendiefond

Två stipendier delas ut till välartade elever för att uppmuntra till fortsatta studier. Eleverna ska ha avlagt examen vid någon av Skövde gymnasieskolas treåriga teoretiska utbildningar.

Läs mer

Högskolans Mångfaldsstipendium

Högskolan i Skövde delar varje år ut sitt mångfaldsstipendium till ett examensarbete som tydligt utmärker sig inom temat mångfald. Examensarbetet kan vara på både grundnivå eller avancerad nivå.

Läs mer

Högskolans Resestipendium av år 1990

Högskolan i Skövde delar ut ett resestipendium till en student som har utmärkt sig särskilt i sina studier på grundnivå. Stipendiet uppgår till 21 500 kronor för år 2014.

Läs mer

MFS-stipendier

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill genomföra fältstudier i ett utvecklingsland för att samla in material till sitt examensarbete.

Stipendiet är tänkt att delvis bekosta resan till landet och uppehälle under tiden man samlar in material till sin uppsats. Syftet med stipendiet är att sprida kunskap om utvecklingsländer samt främja internationellt utbyte.

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond

Stipendierna syftar till att främja fördjupande studier med internationell inriktning. Fonden delar ut stipendier till både studenter och doktorander vid Högskolan i Skövde.

Läs mer

Stiftelsen Gösta Svenssons minne - stipendium

Fonden har till ändamål att ge ekonomiskt stöd till 1-3 studenter eller f.d. studenter som studerar eller har studerat och erhållit legitimation vid Hälsohögskolan Väst, Skövde.

Läs mer

Stipendium till Gerd Allerts Minne

Stipendiet syftar till att stötta unga kvinnliga konstnärer i deras vidareutbildning eller personliga utveckling. För att kunna söka stipendiet måste du vara mellan 18-30 år och gått ut gymnasiet (eller motsvarande) samt kommit in på en vidareutbildning med inriktning konst, dans, litteratur, teater eller musik.

Ett ytterligare kriterium är att du gått gymnasiet eller folkhögskola i de kommuner i någon av kommunerna Skövde, Gullspång, Töreboda, Mariestad, Falkköping, Hjo, Tibro, Karlsorg eller Tidaholm. Stipendiet uppgår till 5000 kronor och delas ut en gång per år.

Läs mer