Skog

Stipendier Skogsvetenskap

Skogsvetenskap handlar om hur skogen ska utnyttjas och förädlas på bästa sätt. Utbildningar inom skogsvetenskap har inslag av flera akademiska discipliner, såsom ekologi, botanik, ekonomi, teknik och geovetenskap.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar en utbildning inom skogsvetenskap vid universitet eller högskola. Alla länkar öppnas i ny flik.


Anders Walls stipendium

Stipendium som syftar till att uppmuntra unga entreprenörer, mellan 20-30 år, som gjort insatser som lett till utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med bas i jord eller skog. Stipendiesumman uppgår till 100 000 kr och är avsedd för utbildning eller kompetensutveckling.

Läs mer

Bästa examensarbete - Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond

Stipendiet riktar sig till studenter vid universitet och högskola som har gjort examensarbete på någon av Stora Ensos enheter i Sverige. Ersättningen uppgår som högst till 1000 kr per högskolepoäng och maximalt 30 högskolepoäng.

Läs mer

Mellanskogs stipendium

Fonden delar ut stipendier till "Landsbygdsungdom med anknytning till lantbrukets ekonomiska föreningsrörelse inom Mellanskogs verksamhetsområde för vistelse/utbildning vid skogs- och lantbruksskolor, eller för annat motsvarande eller lämpligt utbildningsändamål".

Mellanskogs verksamhetsområde består av länen Stockholm, Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland, Gotland, Gävleborg, Dalarna samt landskapen Härjedalen och Värmland.

Läs mer

Stiftelsen Skogsmästareförbundets Stipendiefond

Stiftelsen delar i första hand ut stipendier till kvalitativa examensarbeten, vilka stiftelsens styrelse själva utser (det går alltså inte att söka dessa stipendier). Det går dock att söka stipendier för andra ändamål, såsom studieresor, i viss omfattning.

Läs mer

Stipendier för jägmästar- och skogsmästarstudenter

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har en förteckning på sin hemsida över stipendier som går att söka. Dessa stipendier riktar sig till jägmästar- och skogsmästarstudenter.

Läs mer