Stipendier Örebro universitet

Örebro universitet består av 17 000 studenter och 1200 anställda. Universitet bedriver utbildning på både grundnivå och avancerad nivå. Bland utbildningarna finns program inom juridik, psykologi, vård, medicin, teknik, humaniora, samhällsvetenskap, undervisning, naturvetenskap, idrott och musik.


Här är en förteckning över stipendier som kan gå att söka om du studerar vid Örebro universitet. Alla länkar öppnas i ny flik.


Unionen Student Litteraturstipendium

Detta stipendium passar dig som studerar en utbildning vid Örebro universitet och siktar på en karriär inom det privata näringslivet efter studierna. Unionen Student erbjuder nämligen alla sina medlemmar möjligheten att söka Unionens Litteraturstipendium och få tillbaka 3325 kronor av de pengar som de har lagt på kurslitteratur under studierna. För att få stipendiet måste du först bli medlem i Unionen Student vilket kostar 100 kronor för hela studietiden.

När du är klar med studierna uppdaterar du ditt medlemskap till yrkesverksam för att få tillbaka pengarna. Du måste uppfylla vissa krav för att få stipendiet, bl.a. kunna visa upp kvittorna för de böcker du har köpt.

Unionen är Sveriges största fackförbund och är endast öppet för tjänstemän inom privat sektor. Observera att du därför inte kan bli medlem i Unionen eller ta del av stipendiet om du tänker jobba inom stat, kommun eller landsting efter studierna.

Läs mer

Ackordcentralen Stockholm

Två stipendier värda 25 000 kronor styck delas ut till studerande som läser juristutbildningen vid Örebro universitet, Stockholms universitet eller Uppsala universitet. Stipendiet delas ut till examensarbete på minst 15 högskolepoäng som avhandlar något av Ackordcentralens verksamhetsområden.

Läs mer

Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande

Stipendium för studerande på bl.a. högskola och universitet. Den som söker måste vara född och bo i Örebro eller folkbokförd i Örebro län sedan 5 år tillbaka.

Läs mer

Per Erikssons stiftelse

Stipendium delas ut för bland annat universitetsstudier. Sökande, eller någon av sökandes föräldrar, måste vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Detta omfattar kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora samt även orterna Järle och Ervalla.

Läs mer

Stiftelsen Grythytte Stipendiefond

Stiftelsen Grythytte Stipendiefond delar ut stipendier främst till forskarstuderade men även till vanliga studenter. Studenterna nomineras till detta stipendium beroende på hur väl de presterar på sin B-uppsats.

Läs mer

Sköllerstabygdens fond för forskning om hembygden

En fond som är skapad av Boo, Sköllersta och Svennevads hembygdsföreningar för att främja och uppmuntra fortsatt hembygdsforskning.

Läs mer

Örebro kommuns uppsatsstipendium

Studenter vid Örebro universitet har möjlighet att söka detta stipendium från Örebro kommun. Uppsatsen ska bedömas vara till nytta för kommunen. Hur stort stipendiepriset blir bestäms av kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt utifrån hur uppsatserna har bedömts. Storleken på stipendiet kan dock inte bli högre än 25 000 kronor.

Läs mer