Stipendier Naturvetenskap

Här hittar du stipendier för dig som läser en naturvetenskaplig utbildning. Naturvetenskap rymmer flera områden såsom kemi, fysik, biologi, medicin, med mera. Stipendierna som listas här är av en bred skara och kan vara för ett eller flera av dessa områden.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar naturvetenskap vid universitet eller högskola. Alla länkar öppnas i ny flik.


Unionen Student Litteraturstipendium

Om du ska börja jobba inom privat sektor när du är färdigutbildad kan Unionens Litteraturstipendium vara något för dig. Stipendiet ersätter dina kostnader för kurslitteratur - upp till 3150 kr.

Du är garanterad att få stipendiet så länge du uppfyller alla krav. Du måste bland annat spara kvittona för de kursböcker du vill ha ersättning för. Följ länken för mer info.

Läs mer

Anna Whitlocks minnesfond

Stipendier ska bland annat ges åt ungdomar som efter sin avslutade skolgång vill studera utomlands. Stipendier ges för studier i naturvetenskap, teknik, konst och musik.

Läs mer

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier - Internationellt stipendium

Stipendium som kan sökas för utlandsstudier som har fokus på internationell förståelse. Ämnesområdet är brett och studierna kan bland annat innefatta naturvetenskap. Studierna ska bedrivas på universitetsnivå och pågå under minst ett år och resultera i en examen vid ett svenskt universitet/högskola eller vid ett utländskt lärosäte.

Läs mer

Karolina Widerströms Studie- och stipendiefond

Fonden delar ut stipendier till främst naturvetare, och särskilt medicinare, för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. OBS! Endast kvinnor kan söka detta stipendium.

Läs mer

WITECs stipenium

WITEC arbetar för fler att öka andelen kvinnor i klassiskt mansdominerande yrkesområden som naturvetenskap, teknik och IT.

Läs mer