Stipendier Naturvetenskap

Här hittar du stipendier för dig som läser en naturvetenskaplig utbildning. Naturvetenskap rymmer flera områden såsom kemi, fysik, biologi, medicin, med mera. Stipendierna som listas här är av en bred skara och kan vara för ett eller flera av dessa områden.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar naturvetenskap vid universitet eller högskola. Alla länkar öppnas i ny flik.


Anna Whitlocks minnesfond

Stipendier ska bland annat ges åt ungdomar som efter sin avslutade skolgång vill studera utomlands. Stipendier ges för studier i naturvetenskap, teknik, konst och musik.

Läs mer

Karolina Widerströms Studie- och stipendiefond

Fonden delar ut stipendier till främst naturvetare, och särskilt medicinare, för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. OBS! Endast kvinnor kan söka detta stipendium.

Läs mer

WITECs stipenium

WITEC arbetar för fler att öka andelen kvinnor i klassiskt mansdominerande yrkesområden som naturvetenskap, teknik och IT.

Läs mer