Stipendier Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett av Sveriges två nätverksuniversitet och har campus på tre orter; Härnösand, Sundsvall och Östersund. Universitetet bildades 2005 efter att tidigare haft verksamhet under namnet Mitthögskolan. På den här sidan hittar du stipendier som har anknytning till Mittuniversitetet eller någon av länen där Mittuniversitetet har sin verksamhet.


Här är en förteckning över stipendier har anknytning till Mittuniversitetet eller till något av länen Jämtland och Västernorrland. Alla länkar öppnas i ny flik.


North2north

Detta stipendium är möjligt att söka för studenter vid Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet samt Stockholms universitet. Studenterna ska bedriva studier på något av respektive universitets partneruniversitet i Kanada eller Alaska.

Läs mer

Stiftelsen Thorbjörn Fälldins Jubileumsfond

Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium till studerande eller forskarstuderande vid Mittuniversitetet. Stipendiet delas personligen ut av Sveriges tidigare statsminister Thorbjörn Fälldin.

Läs mer

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet

Studentkårerna vid Mittuniversitetet i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund har instiftat en egen stiftelse som samlar olika fonder och stiftelser för studenter vid Mittuniversitetet. Stipendiebeloppen är olika stora beroende på vilken stiftelse du söker. Följ länken för att hitta mer information om varje enskilt stipendium.

Läs mer

Sundsvalls tekniska förenings stipendium

Stipendium på belopp upp till 10 000 kronor delas ut till bl.a. universitets- och högskolestuderande för ett specifikt ändamål eller genomförande av ett projekt.

Läs mer

Ungpott

Pengar från Ungpott kan sökas av ungdomar mellan 16-25 år som vill anordna ett evenemang som riktar sig till andra ungdomar. Evenemanget ska vara publikt, dvs. inte för en sluten grupp, och genomföras i Sundsvalls kommun.

Läs mer

Unionen Student Litteraturstipendium

Unionen Student ger alla sina medlemmar möjligheten att få tillbaka pengar som de lägger ner på kurslitteratur (upp till 3325 kronor). För att få stipendiet måste du gå med i Unionen Student under din studietid vilket kostar 100 kronor. Därefter måste du uppdatera ditt medlemskap till yrkesverksam medlem i Unionen för att kunna ansöka om pengarna.

Du måste uppfylla vissa krav för att få stipendiet, bl.a. spara kvittona för de böcker du vill ha ersättning för. Unionen är Sveriges största fackförbund och är öppet för tjänstemän inom det privata näringslivet.

Läs mer