Stipendier Malmö Högskola

Malmö högskola grundades 1998 och har cirka 24 000 studenter inskrivna studenter. Utbildning och forskning bedrivs inom områdena för bland annat teknik, lärande, kultur och hälsa.


Här är en förteckning över stipendier som du kan ha möjlighet att söka om du studerar vid Malmö Högskola. Alla länkar öppnas i ny flik.


Malmö högskola - stipendier för sjuksköterskor

Stipendium för dig som läser grundutbildningen vid sjuksköterskeprogrammet och har blivit nominerad till utbytesstudier.

Läs mer

Malmö högskola - stipendier vid Lärande och samhälle

Stipendier som kan sökas av studenter vid lärarprogram eller studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola.

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Skånes högskolestipendium

Stiftelsen delar årligen ut stipendier till studenter verksamma vid högskola eller universitet i Malmö, Lund och Helsingborg. Dessa stipendier går dock inte att söka - de utses av respektive fakultet.

Läs mer

Sparbankstiftelsen Skånes kulturstipendium

Stipendium delas ut för att stötta unga lovande kulturutövare i Skåne inom områdena dans, teater, musik, konst, litteratur och film. Stipendiet ges även för examensarbeten inom de konstnärliga fakulteterna vid lärosäten i Skåne. Stipendiet går ej att söka, det utses av en jury.

Läs mer

Stiftelsen Skandinaviska Enskilda Bankens Skånska Stipendiefond

Stipendium delas ut till studenter inom ekonomi eller teknik vid universitet och högskola som uppnått 180 högskolepoäng eller studier vid fakulteten för landskapsplanering, jordbruksvetenskap och trädgårdsvetenskap samt fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap och där läst in 120 högskolepoäng.

Läs mer