Stipendier Lunds universitet

Lunds universitet har ända sedan 1666 varit ett lärosäte för utbildning. I dag studerar 47 000 studenter inom något av universitetets utbildningsområden ekonomi, juridik, medicin, humaniora och teologi, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik samt konst, musik och teater.


Här är en förteckning över stipendier har anknytning till Lunds universitet och Skåne. Alla länkar öppnas i ny flik.


Akademiska föreningens resestipendier

Två separata resestipendier som delas ut till studenter som bedriver studier i nordiska länder samt för studerande vid högre lärosäte i Paris.

Läs mer

Stiftelsen Skandinaviska Enskilda Bankens Skånska Stipendiefond

Stiftelsen delar ut stipendier till personer som vid lärosäte i Skåne avlagt sin examen eller genomgått utbildning som berättigar till inträde vid universitet eller högskola i Sverige.

Stipendium delas också ut för studier i ekonomi eller teknik vid universitet och högskola som uppnått 180 högskolepoäng eller studier vid fakulteten för landskapsplanering, jordbruksvetenskap och trädgårdsvetenskap samt fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap och där läst in 120 högskolepoäng.

Läs mer

Universitets- och nationsstipendier

Dessa stipendier delas ut varje termin, både till studenter på grundnivå och på masternivå. Det krävs oftast att du ska ha läst minst två terminer för att bli tilldelad ett stipendium. Klicka på länken för att få mer information om stipendierna.

Läs mer

Övriga stipendier

Övriga stipendier vid Lunds universitet som inte passar in i de två ovanstående kategorierna.

Läs mer