Stipendier Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet grundades som en teknisk högskola i början av 1970-talet. Det är Skandivnaviens nordligaste tekniska universitet och är i dag världskänt för både sin forskning och utbildning.


Här är en förteckning över stipendier med anknytning till Luleå tekniska universitet. Alla länkar öppnas i ny flik.


Ekonomfonden

Fonden ska ekonomiskt stödja utbildning inom det ekonomiskt administrativa området vid Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Jernkontorets högskolestipendier

Jernkontoret är en branschorganisation för den svenska stålindustrin. De delar ut stipendier för att främja utbildningen av civilingenjörer inom material- och processtekniska kompetensområden.

Stipendierna kan sökas av studerande vid programmet Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet samt vid Materialdesign på Kungliga tekniska högskolan eller Högskolan Dalarna i Borlänge.

Den summa som studenten kan erhålla uppgår till maximalt 50 000 kronor.

Läs mer

North2north

Detta stipendium är möjligt att söka för studenter vid Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet, Mittuniversitetet och Stockholms universitet. Studenterna ska bedriva studier på något av respektive universitets partneruniversitet i Kanada eller Alaska.

Läs mer

Per Bengtssons stiftelse

Stiftelsen vill främja den forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet som handlar om användandet av datorer i tekniska system. Stipendiet riktar sig till både doktorander och studenter vid LTU.

Läs mer

Rune Anderssons Jubileumsstiftelse

Stiftelsen vill göra det lättare för studenter vid LTU att genomföra en del av sin utbildning i länder med snabb ekonomisk utveckling. Stipendierna delas främst ut till studenter vid sådana utbildningar som leder till arbeten med starka inslag av utveckling och produktion av produkter och tjänster.

Läs mer

Stiftelsen Ester Anderssons donationsfond

Stiftelsen delar varje år ut stipendier till avgångsstudenter som är aktiva vid kåren och gör stora insatser för LTU och/eller hela regionen Norrbotten. Förslag på kandidater till stipendiet kan lämnas av både studenter och personal vid Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Stiftelsen Seth M Kempe Stipendiefond

Stiftelsen delar ut resestipendier i syfte att främja vetenskaplig undervisning och forskning för medlemmar i Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. För att kunna få resestipendiet måste du ha din hemort i Norrbotten, Västerbotten eller Västernorrlands län.

Läs mer

Ulanderska fonden

Fonden delar ut stipendier till den som studerat gymnasiet i Luleå och nu bedriver högskolestudier till att bli lärare.

Läs mer