Kvinna sitter på strand och läser en bok

Stipendier Litteratur

För dig som studerar litteraturvetenskap vid universitet eller högskola har vi här samlat ihop några stipendier som kanske kan vara av intresse för dig. Alla stipendier är inte avsedda för enbart studenter men kan ändå såklart sökas av studenter.

Om du studerar litteraturvetenskap har vi dessutom skäl att tror att du skriver en hel del själv också. Därför listar vi även stipendier som riktar sig till blivande och unga författare.


Här är en förteckning över olika skrivarstipendier och litteraturstipendier som går att söka. Alla länkar öppnas i ny flik.


Karin och Gösta Rittners stipendiefond

Fonden ska ge stipendier till studerande ungdom, författare och konstnärer i syftet att främja deras utbildning. Stipendiet delas ut som resestipendium och kan sökas vartannat år.

Läs mer

Rubus Arcticus utvecklingsstipendium

Stipendiet kan sökas av personer verksamma inom områdena litteratur, film, musik & kompositioner, dans & teater samt bild & filmkonst. Stipendiet är ett utvecklingsstipendium och kan användas för att täcka kostnader för utbildning, fortbildning, studieresor, praktik eller ersättning för tidigare insatser. Totalt delas 4 stipendier ut och värdet på varje stipendium uppgår till 100 000 kronor.

Läs mer

Sandrews utbildningsstipendium

Stipendiet ska hjälpa ungdomar som har en särskild talang för de konstnärliga yrkesområdena. Personen som söker måste vara under 30 år och stipendium delas i första hand ut för postgymnasiala studier. Stipendiena uppgår till mellan 50 000 till 65 000 kronor och stiftelsen prioriterar sökande med inriktningen teater, dans, film och musik.

Läs mer

Stieg Larssons Stiftelse

Stieg Larssons Stiftelse delar ut bidrag och stipendier till människor som jobbar för fri journalistik och författande, mot främlingsfientlighet och rasism samt för jämlikhetsarbete och stöd för utsatta kvinnor.

Läs mer

Sten K Johnssons stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendiepengar som används till att publicera och ge ut litteratur. Syftet är att ge en större bredd av författare, eller blivande författare, möjligheten att sprida sina verk i större sammanhang.

Läs mer

Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond

Stiftelsen delar ut ett minnespris "för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom". Stiftelsen delar även ut stipendier till författare som "entusiastiska svenska sf-fans vars verksamhet har utsikt att bli av bestående värde för svensk fandom".

Läs mer

Stiftelsen Siri Jacobsons Minnesfond

Fonden delar ut stipendier till kvinnor som forskar eller fortsätter utbilda sig efter att de har tagit sin grundexamen. Enligt fondens stadgar ska humanister och samhällsvetare, särskilt de med inriktning mot moderna språk, givas företräde. Stipendiesumman uppgår till ungefär 30 000 kronor.

Läs mer