Stipendier Linnéuniversitetet

Linneuniversitet bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Verksamheten bedrivs i dag därför i både Kalmar och Växjö. Vid universitetet studerar cirka 40 000 studenter vid 150 olika utbildningsprogram och 2000 fristående kurser. Bland utbildningarna finns bland annat samhällsvetenskap, humaniora samt natur och teknik. På den här sidan hittar du stipendier som dels är specifikt knutna till Linnéuniversitetet men också sådana stipendier som är kopplade till sökande från Kalmar och Växjö.


Här är en förteckning över stipendier som kan vara intressanta för dig att söka som student vid Linnéuniversitetet. Alla länkar öppnas i ny flik.


Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen delar i första hand ut medel till forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och bedrivs inom ramen för Linnéuniversitetet.

Läs mer

Fröbergska stiftelsen

Stiftelsen delar ut stipendier till behövande studenter från Kalmar, Kläckeberga, Dörby, Hossmo, Ljungby, S:t Sigfrid, Åby och Förlösa församlingar.

Läs mer

GoTech stipendium

Teknikföreningen GoTech delar varje år ut stipendier för uppsatser som är skrivna vid Linnéuniversitetet. Uppsatserna som får pris ska antingen behandla något av GoTechs intresseområden eller vara praktiskt tillämpbara för ett eller flera av medlemsföretagen i GoTech.

Läs mer

Linnéstudenternas kurslitteraturstipendium

Studentkåren Linnéstudenterna delar varje månad ut ett stipendium på 500 kronor till en av sina medlemmar. Stipendiet ska användas till köp av kurslitteratur.

Läs mer

Stiftelsen Markussens studiefond

Stiftelsen delar ut stipendier till "behövande, skötsamma och särskilt begåvade" studenter som är födda i Kronobergs län. Detta omfattar således kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Stipendiets storlek kan variera från år till år.

Läs mer

Stiftelsen Syskonen Lindhe

Stiftelsen tillgodoser bl.a. behov för personer upp till och med 23 år som är födda i Virserums Församling och bott i Virserum tills de har fyllt 18 år och nu studerar vid universitet eller högskola.

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier

Stipendier som kan sökas av studenter vid Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad. Stipendierna delas ut till studenter som i sina C- eller D-uppsatser givit de bästa bidragen till företags- eller produktidéer.

Läs mer

Videumstipendiet

Studentstipendium som kan sökas av studenter som har skrivit uppsats på kandidat, magister- eller masternivå vid Linnéuniversitetet. Stipendiet kan sökas både för enskild person eller grupp. Det ena stipendiet är värt 10 000 kr och det andra 7 000 kr.

Läs mer

Växjö Stads Jubileumsfond

Fonden delar ut medel för utlandsstudier och praktik på högskole- och universitetsnivå. För att få stipendiet måste du vara skriven i Växjö.

Läs mer