Stipendier Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av de större lärosätena i Sverige med ungefär 27 000 studenter. Universitetet grundades 1975 och består i dag av fyra fakulteter med inriktning; Filosofi, teknik, hälsa och utbildningsvetenskap. Universitetet har även viss verksamhet förlagd i Norrköping och Stockholm.


Här är en förteckning över stipendier som du kan ha möjlighet att söka om du studerar vid Linköpings universitet. Vissa av stipendierna är knytna till universitetet medan andra är öppna att söka för personer bosatta i Östergötland. Alla länkar öppnas i ny flik.


Alreiks stipendium

Stipendier för studenter vid den Filosofiska fakulteten eller inom verksamhetsområdet för utbildningsvetenskap. Stipendierna är främst avsedda för personer som är födda i Östergötland men vissa undantagsfall gäller. Mer information finns på länken.

Läs mer

Dr Erik Johnssons stipendiefond

Stipendier delas ut till studenter som bedriver studier eller forskning inom det teknisk-ekonomiska området. Studenter kan t.ex. få ekonomiskt stöd om de avser att studera vid utländskt universitet eller göra examensarbete vid utländsk industri.

Läs mer


Linköpings kommuns sociala Samstiftelse III

Stiftelsens ändamål är att bevilja behovsprövade stipendier åt ungdomar som bedriver fortsatta studier. Ungdomarna ska ha varit folkbokförda i Linköpings kommun under tiden de har gått grundskola. Stipendier delas i första hand ut till högskolestuderande.

Läs mer

Liu.se - Linköping universitets sida om stipendier

På den här sidan tipsar Studentredaktionen vid Linköpings universitet om olika stipendier som finns att söka i Sverige.

Läs mer


Liu.se - Stiftelser med Linköpings universitet som ändamål

En förteckning över stiftelser som i sina stadgar har bestämt att de ska stötta utbildning och forskning som sker vid Linköpings universitet.

Läs mer


Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun

Stiftelsen delar ut medel till forskningsinsatser, informations- och utbildningsprojekt samt natur- och kulturvårdande åtgärder inom Linköpings kommun.

Läs mer


Sällskapet Tage Danielssons vänner

Det här är inget studentstipendium men borde ändå kunna sökas av studenter om förutsättningarna är de rätta. Stipendiet ska delas ut till någon person, gärna ung och östgöte, som verkat i Tage Danielssons anda.

Läs mer