Stipendier KTH

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, grundades 1827 under namnet Teknologiska Institutet, TI. I dag studerar där 13 400 studenter, både på grundnivå och avancerad nivå, vid någon av högskolans utbildningar inom teknik, naturvetenskap, industriell ekonomi, arkitektur och samhällsplanering.


Här är en förteckning över stipendier som har anknytning till Kungliga Tekniska högskolan. Alla länkar öppnas i ny flik.


Jernkontorets högskolestipendier

Jernkontoret är en branschorganisation för den svenska stålindustrin. De delar ut stipendier för att främja utbildningen av civilingenjörer inom material- och processtekniska kompetensområden.

Stipendierna kan sökas av studerande vid programmet Materialdesign på Kungliga tekniska högskolan eller Högskolan Dalarna i Borlänge samt vid programmet Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Den summa som studenten kan erhålla uppgår till maximalt 50 000 kronor.

Läs mer

KTH-anknutna stiftelser

KTH har själva ansvaret för ca 100 olika stiftelser som har skapats genom donationer till KTH genom åren. Dessa stiftelsers studentstipendier kan endast tilldelas studenter vid KTH.

Läs mer

KTH Opportunities Fund

Stipendier för studenter och forskare vid KTH.

Läs mer

Stenhagens fond

Fonden ska lämna bidrag till studenter vid den kemiska sektionen vid Kungliga tekniska högskolan. Bidrag lämnas på grunder såsom sjukdom eller försvårande ekonomiska förhållanden. Meriterande är om sökande har varit verksam inom studentkåren.

Läs mer