Stipendier Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad grundades 1977 och här studerar i dag drygt 14 000 studenter vid något av högskolans utbildningsprogram inom ekonomi, samhälle, beteendevetenskap, landsskapsvetenskap, teknik och lärare.


Här hittar du stipendier som kan vara av intresse för dig som student vid Högskolan Kristianstad. Alla länkar öppnas i ny flik.


Kristianstads kommuns stipendiesida

Kristianstads kommun har en förteckning över stipendier som kan vara möjliga att söka för bland annat studier på sin hemsida. Följ länken för mer information.

Läs mer

Marianne Dahlbecks minnesfond

Stipendier kan sökas av bland annat sjuksköterskestudenter vid Högskolan Kristianstad.

Läs mer

Minor Field Studies

Studenter vid Högskolan Kristianstad har möjlighet att söka MFS-stipendium för att samla in material till examensarbete eller uppsats i utvecklingsländer.

Läs mer

Minor Field Studies - Sjuksköterska

Samma stipendium som ovan men för dig som studerar till sjuksköterska är kriterierna annorlunda.

Läs mer

Stiftelsen Skandinaviska Enskilda Bankens Skånska Stipendiefond

Stiftelsen delar ut stipendier till personer som vid lärosäte i Skåne avlagt sin examen eller genomgått utbildning som berättigar till inträde vid universitet eller högskola i Sverige.

Läs mer