Stipendier Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens främsta medicinska universitet. Vid KI studerar cirka 6000 studenter vid både program och enskilda kurser. Utbildning bedrivs på både grundnivå och avancerad nivå.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar vid Karolinska Institutet. Alla länkar öppnas i ny flik.


Carl Tullus minnesfond

Carl Tullus minnesfond delar varje år ut ett stipendium till en läkarstudent som är engagerad i forskning men som inte har avlagt sin doktorsexamen ännu.

Läs mer

Karolinska Institutets stiftelsestipendier

Stipendierna är öppna att söka för alla studenter vid Karolinska institutet. Stipendierna kan sökas för ekonomiska behov samt baserat på vetenskapliga meriter. Följ länken för en omfångsrik lista över stipendier som går att söka via olika stiftelser med anknytning till Karolinska Institutet.

Läs mer

Minor Field Studies

Stipendium som kan sökas av studenter som vill samla in material via fältstudier i ett utvecklingsland till sitt examensarbete eller uppsats. Fältstudierna måste pågå i minst två månader och belysa sådana frågor som är viktiga för utvecklingsländernas ekonomiska, politiska, sociala eller kunskapsmässiga utveckling.

Läs mer

Stipendier för utbytesstudier

Studenter vid Karolinska har möjlighet att söka flera olika stipendier vid studier utomlands. Följ länken för att läsa mer om vilka dessa stipendier är.

Läs mer