Stipendier Karlstads universitet

Karlstads universitet är ett av Sveriges yngre universitet och grundades 1999. Högre utbildning har dock bedrivits på orten sedan långt tidigare. Med sina 1200 anställda och 16 000 studenter vill Karlstad universitet bidra till såväl internationell som regional kunskapsutbeckling i nära dialog med både näringsliv och offentlig verksamhet.


Här är en förteckning över stipendier som har koppling till Karlstads universitet eller som går att söka för studenter uppväxta i Värmland. Alla länkar öppnas i ny flik.


Ahlmarkskoncernens stipendium för utbildning och forskning inom skog, trä data och IT

Ett stipendium på 3800 kr som delas ut till en student som gör examensarbete eller motsvarande inom områdena skog, trä, data och IT. Endast öppet för studenter vid Karlstads universitet.

Läs mer

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för flera ändamål, bland annat stipendier för studier till ungdomar som är uppväxta i Svanskog, Värmland.

Läs mer

Ericsson Telecom AB:s internationella stipendium

1 stipendium på 15 000 kr som delas ut med syftet att stödja studier i utlandet och internationellt arbete inom området telekommunikation.

Läs mer

Frida och A.O. Ringqvists minnesfond

Stipendiet kan sökas av de som studerar handel eller ekonomi och är folkbokförd i Karlstads eller Söderköpings kommun. Sökande kan studera på gymnasienivå eller på universitets- och högskolenivå.

Läs mer

Hilda och Rune Nilssons fond nr 2

4 stycken stipendier på 5000 kr vardera. Delas ut till studenter som studerar sjuksköterskeutbildningen.

Läs mer

Ingeborg och Henric Bäckströms fond

Fonden delar ut 10 stycken stipendier till heltidsstuderande vid universitet eller högskola som har avlagt gymnasieexamen i Karlstad. Stipendier kan sökas av den som INTE studerar ”inom handelsyrket (handel och ekonomi) eller inom de fria yrkena såsom journalistik, sång, musik, målning, hantverk, författarskap, matlagning, konsthantverk, eller annat sådant område, eller inom slöjd- och textilyrket”.

Läs mer

Karlstads universitets jubileumsfond

3 stycken stipendier på 10 000 kr vardera.

Läs mer

Lars Gustaf Nilssons fond

Stipendiet delas ut till elev i avgångsklass i Karlstad kommun som har visat gott uppförande och har god fallenhet för studier samt har för avsikt att bedriva fortsatta studier. Stipendium ges för alla olika sorters fortsatta studier, både inom och utom Karlstads kommun.

Läs mer

Mellqvistska studiestipendiefonden

Stipendiet kan sökas av studerande vid praktiska eller lärda skolor, vetenskapliga och artistiska akademier. Du måste vara född och uppväxt i Karlstad för att kunna söka stipendiet.

Läs mer

O.F. Rydbergs stipendium för juridikstuderande

Detta stipendium kan sökas av manliga juridikstuderande inskrivna vid ett svenskt universitet. Observera att enligt stipendiets statuter kan enbart manliga studerande bli tilldelade stipendiet. Stipendiaten ska dessutom tillhöra Värmlands nation och ha slutbetyg från något gymnasium i Värmland.

Läs mer

Samfonden - Karlstads Folkskoleseminariums minnesfond

2 stycken stipendier på 4 000 kr vardera. Stipendierna delas ut till studenter på lärarprogrammet samt barn- och ungdomspedagogiska programmen. I första hand ges detta stipendium som resebidrag till studenter som gör sina examensarbeten och projektarbeten utomlands.

Läs mer

S.R. Rydbergs stipendium för medicinstuderande

Stipendium som delas ut till manliga läkarstuderande inskriven vid ett svenskt universitet. Observera att enligt stipendiets statuter kan enbart manliga studerande bli tilldelade stipendiet. Stipendiaten ska dessutom tillhöra Värmlands nation och ha slutbetyg från något gymnasium i Värmland.

Läs mer

Stiftelsen Gerd, Gunnar och Gordons fond

1 st stipendium på 3 500 kr som delas ut till student inom området teknik. Studenten ska ha utvecklat en idé som bedöms kunna leda till patent eller tillverkning inom Sveriges gränser.

Läs mer

Stiftelsen Marianne Sundin-Dahlskogs Musikhögskolefond

3 st stipendier på 10 000 kr vardera. Delas ut till student som studerar musik utomlands eller avser att använda stipendiet till att köpa ett musikinstrument.

Läs mer

Årets uppsats vid Handelshögskolan

Studenter på Handelshögskolan vid Karlstads universitet kan tilldelas pris för bästa uppsats. Totalt delas två stipendier ut, ett för bästa uppsats på grundnivå och ett för bästa uppsats på avancerad nivå.

Läs mer