Stipendier Juridik

Här kan du som utbildar dig inom juridik hitta stipendier som går att söka. Stipendierna i listan är både sådana som ges för alla sorters juridikstudier och sådana som endast ges till sökande inom ett visst rättsområde eller från en viss ort.


Här är en förteckning över stipendier som kan vara intressanta för dig som studerar juridik. Alla länkar öppnas i ny flik.


Ackordcentralen

Ackordcentralen har verksamhet på flera platser i landet och delar ut stipendier till juridikstuderande vid flera av landets universitet.

Läs mer

ADBJs stipendium för bästa uppsats inom juridik & IT

Stipendiet på 10 000 kronor delas ut för bästa examensarbete som behandlar juridik och IT.

Läs mer

Familjens jurists stipendium i familjerätt

Stipendiet delas ut för bästa examensarbete till en student per institution vid fakulteterna i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro och Umeå. Stipendiet uppgår till 10 000 kronor per uppsats. Den bästa uppsatsen av alla vinnande bidrag blir dessutom belönad med ytterligare 15 000 kronor.

Läs mer

Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse

Stipendier för studenter som är födda i Uppsala län eller har gått hela högstadiet och gymnasiet i Uppsala län. Stipendierna delas bland annat ut för studier inom juridik.

Läs mer

O.F. Rydbergs stipendium för juridikstuderande

Stipendiet kan enbart sökas av manliga juridikstudenter vid ett svenskt universitet. Stipendiaten måste ha slutbetyg från gymnasium i Värmland och tillhöra Värmlands nation.

Läs mer

SIPF:s stipendiefond

SIPF delar ut stipendier till studier som handlar om det industriella rättsskyddet och är av intresse för svensk industri.

Läs mer

Stiftelsen C.M. Lerici

Stiftelsen delar ut stipendier för olika sorters utlandsstudier (bl.a. juridik) till ungdomar från Sverige och Italien.

Läs mer

Sverker Åströms Stiftelse

Stiftelsen vill främja förbindelserna mellan Sverige och Ryssland och delar ut stipendier till yngre medborgare bosatta i Ryska Federationen som kommer till Sverige och studerar. Stipendierna delas ut för studier inom juridik, ekonomi, samhällsvetenskap och administration.

Läs mer