Stipendier Hantverk

Hantverkarnas kunskaper förs vidare generation till generation. Hantverkare är en bred skara av yrkesfolk som har en sak gemensamt - deras arbete handlar om att förädla olika typer av material till något mer handfast och koncist. Hantverkare kan jobba i material som trä, lera, glas, plast och mycket mer. Det finns dessutom många olika hantverkare; benämningen passar in på såväl snickare som krukmakare. Om du studerar en utbildning med hantverkarinriktning kan du här hitta stipendier som du kan söka.


Här är en förteckning över stipendier med inriktning hantverk. Alla länkar öppnas i ny flik.


Carl Malmstens hantverksstiftelse

Stiftelsen syftar till att stödja projekt inom hantverksområdet med fokus på undervisning, forskning och kulturvård. Genom detta hoppas stiftelsen kunna uppmuntra ungdomars utbildning och förkovran inom hantverksområdet.

Läs mer

Fabrikör JL Eklunds hantverksstiftelse

Stipendium som kan sökas för vidare utbildning inom områdena design, hantverk, konst och konsthantverk.

Läs mer

Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Stiftelsen delar ut stipendier för att bl.a. stödja högre studier inom det textila området. Stipendium delas ut för både studier inom traditionella textila verksamhetsområden och sådana områden som visar på samband mellan textil, hälsa och miljö.

Läs mer

Tandläkare Elma Levins minnesfond

Fonden riktar sig specifikt till kvinnliga hantverkare som har för avsikt att vidareutveckla sin kompetens och därigenom öka sina möjligheter till försörjning inom sitt yrke. Särskild prioritet ges till traditionella hantverksyrken där det råder brist på kompetent yrkesfolk. Storleken på stipendiet kan variera från år till år.

Läs mer