Stipendier Högskolan i Halmstad

Vid Högskolan i Halmstad studerar cirka 5100 helårsstudenter vid något av högskolans femtiotalet utbildningsprogram och över tvåhundrafemtio fristående kurser. Högskolan i Halmstad har som mål att vara “det innovationsdrivande universitetet”. De huvudsakliga utbildnings- och forskningsområdena bedrivs inom områdena informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livssil.


På den här sidan hittar du stipendier som kan vara av intresse för dig som är student vid Högskolan i Halmstad. De flesta stipendierna är inte kopplade till högskolan men kan ändå vara av intresse för dig som läser de utbildningar som ges där. Länkarna öppnas i en ny flik.


Halmstads Handelsförenings ekonomistipendium

Halmstad Handelsförening delar årligen ut ett stipendium för eftergymnasiala studier med inriktning mot handel och ekonomi. För att söka stipendiet måste du vara född eller uppväxt inom Halmstads kommun.

Läs mer

Halmstad kommuns stiftelser

Halmstad kommun har på sin hemsida en förteckning över fonder och stiftelser som kan sökas av dig som är boende i Halmstad eller närliggande orter. Följ länken och ladda ner PDF:en för att läsa mer om de olika stipendierna.

Läs mer

Halmstads Statsnäts stipendium

Halmstads statsnät delar ut ett stipendium till studenter vid Informatikprogrammet på Högskolan i Halmstad. Priset delas ut till bästa kandidatuppsats.

Läs mer

Janne Richardssons Stiftelse

Stipendiet delas ut för utbildning som har anknytning till näringslivet i Halmstad. För att söka stipendiet måste du vara född eller uppväxt inom Halmstads kommun.

Läs mer

Lektor Sten Fåhrés minnesfond

De så kallade Fåhréstipendierna ska uppmuntra till kreativitet och entreprenörskap och delas ut till ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad.

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier

Stiftelsen delar ut stipendier till de studenter som skrivit C- eller D-uppsats och givit de bästa bidragen till produkt- eller företagsidéer. Studenter vid Högskolan i Halmstad är välkomna att söka (tillsammans med studenter vid Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska högskola)

Läs mer

Unionen Student Litteraturstipendium

Det här stipendiet kan sökas av studenter i hela Sverige, bland annat du som studerar vid Högskolan i Halmstad. Unionens Litteraturstipendium ger dig tillbaka 3325 kronor av de pengar du spenderat på kurslitteratur. För att få stipendiet måste du gå med i Unionen Student medan du studerar vilket kostar 100 kronor för hela studietiden.

När du är klar med studierna uppdaterar du ditt medlemskap till att bli yrkesverksam medlem i Unionen (kostar också 100 kronor). Därefter ansöker du om att få pengarna. Vissa krav måste uppfyllas, bl.a. måste du spara kvittorna för de böcker du vill ha pengar för.

Unionen är ett fackförbund som är öppet för tjänstemän inom det privata näringslivet. (Du kan därför inte ta del av stipendiet om du tänker jobba inom stat, landsting eller kommun)

Läs mer