Stipendier Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har en lång historia bakom sig och grundades ursprungligen som Göteborgs högskola 1891. Lärosätet omvandlades till universitet 1954 och i dag studerar där cirka 24 000 studenter vid någon av universitetets åtta fakulteter. Universitetet är väl ansett och rankades 2009 på plats 185 bland världens 500 bästa universitet.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar vid Göteborgs universitet. Alla länkar öppnas i ny flik.


Ackordcentralen Väst:s stipendium

Ackordcentralen Väst delar varje år ut ett stipendium på 25 000 kronor till ett examensarbete på minst 15 poäng som behandlar Ackordcentralens intresseområden. Stipendiet delas ut till student vid juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Läs mer

Handelsbefrämjandets utlandsstipendier

Detta är ett stipendium som i första hand ges till studenter vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers tekniska högskola för studier utomlands om handel, särskilt studier om parti- och detaljhandel.

Läs mer

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stipendier för eftergymnasiala utbildningar till kvinnliga studerande med avgångsbetyg från grundskola eller gymnasium i Göteborgs kommun.

Läs mer

Stipendier vid Göteborgs universitet

Universitetet har en omfattande förteckning på sin hemsida över stipendier som går att söka. Följ länken för mer information.

Läs mer

Stipendiet Byggmästaren

Stipendiet Byggmästaren kan sökas av studenter som i sitt examensarbete eller liknande prestation fokuserat på ämnet byggmästeri (vilket omfattar teknik, design, ekonomi, miljö, juridik, organisation, etc. med inriktningen mot byggprocessen.)

Studenter på utvalda linjer vid Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås är berättigade att söka stipendiet.

Läs mer

Utbildningsstiftelser förvaltade av Göteborgs stad

Förteckning över stiftelser från vilka det går att söka pengar för studier i Göteborg.

Läs mer