Stipendier Entreprenörskap

Entreprenörskap som fenomen och ämnesområde har blivit alltmer i ropet de senaste åren. För att ytterligare uppmuntra till entreprenörskap har en mängd olika organisationer och företag instiftat stipendier som syftar till att stötta unga entreprenörer. Stipendierna i listan är både för dig som studerar entreprenörskap och för dig som driver eller syftar till att driva någon form av innovativt projekt.


Här hittar du stipendier som handlar om entreprenörskap för studenter och ungdomar. Alla länkar öppnas i en ny flik.


Arvsfonden

Pengar kan sökas av icke-vinstdrivande och ideella organisationer som vill ha möjligheten att testa nya idéer för att kunna utveckla sin verksamhet inom olika områden.

Läs mer

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

Stiftelsen stödjer forskning och utbildning inom områdena nyföretagande och företagsutveckling. Ämnen som behandlar företagets tillväxt, innovation, logistik, ergonomi och design samt kvalitet och internationalisering är särskilt prioriterade.

Läs mer

Företagarnas stipendium

Företagarna delar ut ett stipendium till en person som är en förebild för ungt entreprenörskap och har en långsiktig ambition med sitt engagemang. Stipendiaten ska vara högst 30 år och ha visat tecken på gott ledarskap. Storleken på stipendiet varierar från år till år.

Läs mer

Göran Bredinger-stipendiet

Stipendium på 50 000 kronor som delas ut till samhällsentreprenör som har utvecklat en innovativ lösning som bidrar till att lösa ett samhällsproblem och på sikt även har möjlighet att skapa tillväxt.

Läs mer

Herbert Felixinstitutets uppsatsstipendium

Ett uppsatsstipendium som kan sökas av den vars uppsats har en tydlig koppling till Herbert Felixinstitutets vision och huvudämnen. Syftet med stipendiet är att uppmuntra studenter att fördjupa sig i hur globaliseringen möjliggör entreprenörskap, vad mångfalden och integrationen har för betydelse för Sverige samt invandringens värde för svenskt näringsliv. Stipendiet delas ut till två uppsatser på 10 000 kronor vardera.

Läs mer

ICA-handlarnas Förbund - Stipendier för kvinnliga medarbetare

ICA-handlarnas Förbund delar ut stipendier till kvinnliga medarbetare som vill genomföra FLU – ICA Skolans Företagsledarutbildning. Det här är inget renodlat studentstipendium men eftersom många studenter jobbar extra inom handel och kanske kan tänka sig en karriär inom ICA-koncernen publicerar vi det ändå.

Läs mer

JAKs stipendium för studier om räntefri ekonomi

Medlemsbanken JAK kan ge stipendier för studier inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.

Läs mer

Jimmy Dahlstens Fond

Fonden verkar för att hjälpa entreprenörer att förverkliga idéer som bidrar med nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet.

Läs mer

Lindmanfondens stipendier till unga skribenter

Arvid Lindmans 60-årsfond har till syfte att öka kunskapen om det svenska näringslivet och dess förutsättningar, främja insikten om villkoren för ekonomisk utveckling samt att främja vetenskaplig forskning inom dessa områden. Detta sker bland annat genom att dela ut publiciststipendier till unga skribenter.

Läs mer

Nytt & Nyttigt uppsatstävling

Nytt & Nyttigt är en uppsatstävling inom området innovation. Det grundläggande kravet för att få delta är att ens uppsats har en tydlig koppling till temat innovation och kommersialisering eller nyttogörande. De tre bästa uppsatserna belönas med resestipendier i storleksordningen 30 000 kr, 20 000 kr och 10 000 kr.

Läs mer

Ohlininstitutets uppsatstävling

Ett uppsatsstipendium inom ämnena internationalisering, demokrati och marknadsekonomi. Delas enbart ut till uppsatser som har fått väl godkänt i betyg.

Läs mer

Rylanderska stiftelsen

Stiftelsen verkar för att främja socialt entreprenörskap genom social- och entreprenörsprojekt i Sverige och utomlands.

Läs mer

Sten K Johnsons stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier till projekt som befinner sig i tidig fas. Prioriterade projekt är de som är gränsöverskridande och omfattar flera olika discipliner.

Läs mer

Stenbecks Stiftelse

Stiftelsen stödjer sociala entreprenörer som verkar för att förbättra situationen för barn i Sverige.

Läs mer

Textilias miljöstipendium

Syftet med detta stipendium är att få studenter att tänka i nya banor kring hur textilserviceföretag kan minska sin påverkan på miljön. Stipendiet uppgår till 30 000 kronor.

Läs mer