Stipendier Dans

För den som utbildar sig inom dans eller koreografi finns det ett flertal stipendier som går att söka. Här hittar du stipendier som riktar sig till främst dansare och koreografer.


Här är en förteckning över stipendier som är inriktade på dans och närliggande områden. Alla länkar öppnas i ny flik.


Byggnads kulturstipendium

Stipendierna delas ut för att främja kulturella insatser inom ett flertal olika områden, såsom scenkonst, musik, litteratur, etc.

Läs mer

danceWEB-stipendium

Unga dansare och koreografer kan söka om stipendium för att delta i danceWEBs sommarprogram i Wien. Stipendierna uppgår till cirka 60 000 kronor.

Läs mer

Diambra stipendium

Stipendier för utbildning i dans via dansföretaget Diambras egna utbildningar.

Läs mer

Internationellt Studiostipendium Stockholm

Stipendiet delas ut av Internationella Dansprogrammet och ger tillträde till Konstnärsnämndens studio och kan sökas av dansare, danskonstnärer och koreografer. Sökande ska ha Sverige som bas och arbeta med internationella projekt eller projekt som har någon slags internationell dimension.

Läs mer

Internationella koreografstipendiet

Stipendiet delas ut av Internationella Dansprogrammet och syftar till att ge koreografer möjligheten att utveckla sin konstnärliga praktik utomlands under en längre period. Stipendiet uppgår till mellan 100 000-150 000 kronor.

Läs mer

Kulturrådets bidrag

Bidrag lämnas till organisationer och fria aktörer i syfte att främja kulturella ändamål såsom scenkonst, musik, litteratur, bild och form, etc.

Läs mer

Vistelsestipendium till New York och Movement Research

Vistelsestipendium för resa till Movement Research i New York under. I stipendiet ingår 46 000 kronor ska täcka resor och levnadskostnader under det två månader långa besöket.

Läs mer

Vistelsestipendium till Berlin och Uferstudios

Vistelsestipendium till Uferstudios i Berlin. I stipendiet ingår 34 000 kronor som ska täcka stipendiatens levnadskostnader, resor, biljetter till föreställningar, etc.

Läs mer

Resebidrag inom dans

Resebidrag som delas ut av Internationella Dansprogrammet till unga konstnärer i fortbildnings- eller arbetssyfte.

Läs mer

Sandrews utbildningsstipendium

Stipendiet ska hjälpa ungdomar som har en särskild talang för de konstnärliga yrkesområdena. Personen som söker måste vara under 30 år och stipendium delas i första hand ut för postgymnasiala studier.

Stipendiena uppgår till mellan 50 000 till 65 000 kronor och stiftelsen prioriterar sökande med inriktningen teater, dans, film och musik.

Läs mer

Sparbankstiftelsen Skånes kulturstipendium

Stipendium delas ut för att stötta unga lovande kulturutövare i Skåne inom områdena dans, teater, musik, konst, litteratur och film. Stipendiet ges även för examensarbeten inom de konstnärliga fakulteterna vid lärosäten i Skåne.

Läs mer

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

Stiftelsen delar ut stipendier för "främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer". Stipendierna gäller för utlandsstudier och ges till personer mellan 16 och 30 år.

Ett kompletterande stipendium finns för de studenter som bedriver studier i Paris - möjligheten att fritt få bo i Carina Aris Hedersbostad.

Läs mer