Stipendier Chalmers tekniska högskola

Chalmers är en teknisk högskola som har sitt säte i Göteborg. Antalet studenter uppgår till ungefär 11 000 och bland utbildningarna finns bland annat kemi- och bioteknik, sjöfart, maskinteknik, arkitektur och industriell ekonomi


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar vid Chalmers tekniska högskola. Alla länkar öppnas i ny flik.


Adlerbertska stipendie- och studentbostadsstiftelsen

Studenter som är inskrivna vid Chalmers och aktiva vid civilingenjörsprogrammen och arkitekturprogrammet (med tillhörande masterprogram) har rätt att söka stipendium från Adlerbertska stipendie- och studentbostadsstiftelsen. Stipendiet uppgår till 10 000 kronor.

Läs mer

Civilingeniör Torsten Janssons stipendiefond

Fonden ska främja utbildningen för de studenter som utbildar sig inom värme-, ventilations- och sanitetstekniska området.

Läs mer

Handelsbefrämjandets utlandsstipendier

Detta är ett stipendium som i första hand ges till studenter vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers tekniska högskola för studier utomlands om handel, särskilt studier om parti- och detaljhandel.

Läs mer

K G Hallbys fond

Fonden delar ut stipendier för studieresor till studenter som studerar elmaskinteknik och kraftelektronik på Chalmers.

Läs mer

Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stipendier för eftergymnasiala studier enbart till kvinnliga studerande med avgångsbetyg från grundskola eller gymnasieskola belägen i Göteborgs kommun.

Läs mer

Stipendiet Byggmästaren

Stipendiet Byggmästaren kan sökas av studenter som i sitt examensarbete eller liknande prestation fokuserat på ämnet byggmästeri (vilket omfattar teknik, design, ekonomi, miljö, juridik, organisation, etc. med inriktningen mot byggprocessen.)

Studenter på utvalda linjer vid Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås är berättigade att söka stipendiet.

Läs mer

Sven Steens forsknings- och stipendiefond

Stipendier kan sökas av den som läser eller har läst ett program som innefattar husbyggnad inom något av områdena arkitektur, arkitektur och teknik, samhällsbyggnadsteknik eller liknande. Du måste vara under 30 år för att kunna bli tilldelad detta stipendium.

Läs mer

Överingeniör Knut E. Petterssons donation till Chalmers Tekniska Högskola

Fonden delar ut resebidrag som ska användas för studieresor till studenter vid civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad på Chalmers.

Läs mer