Stipendier Högskolan i Borås

Högskolan i Borås grundades 1977 och vid lärosätet studerar drygt 13 000 studenter vid utbildningar inom bland annat biblioteks- och informationsvetenskap, handel och IT och hållbar vårdutveckling. Mest känd är nog Högskolan i Borås för sin Textilhögskola som har anor ända tillbaka till 1866.


Här är en lista över stipendier som du kan ha möjlighet att söka om du studerar vid Högskolan i Borås. Alla länkar öppnas i ny flik.


Unionen Student Litteraturstipendium

Detta stipendium kan vara lämpligt att söka för dig som studerar och siktar på en karriär inom det privata näringslivet efter studierna. Stipendiet delas ut av Unionen Student och ersätter dina kostnader för kurslitteratur (upp till 3325 kronor). För att få stipendiet måste du gå med i Unionen Student under studierna vilket kostar 100 kronor för hela studietiden. När du är klar med dina studier uppdaterar du ditt medlemskap till att bli yrkesverksam medlem i Unionen och ansöker därefter om att få pengarna.

Vissa krav måste uppfyllas, bl.a. måste du spara kvitton för de böcker du vill ha ersättning för. Unionen är Sveriges största fackförbund och är endast öppet för tjänstemän inom det privata näringslivet.

Läs mer

Borås Symfoniorkester

Stipendium kan sökas av de som utbildar sig inom den klassiska musiken och har en stark anknytning till Borås eller Borås Symfoniorkester.

Läs mer

Curamus stipendium

Stiftelsen Curamus har som deländamål att hjälpa unga män och kvinnor i Sjuhäradsbygden att utveckla sina talanger inom ekonomi och handel.

Läs mer

Stipendier till Textilhögskolan

Studenter vid Textilhögskolan på Högskolan i Borås kan ha möjlighet att söka stipendium från Tekostipendierna som vill främja svensk tekoutbildning och tekobranschens utveckling.

Läs mer

Stipendiet Byggmästaren

Stipendiet Byggmästaren kan sökas av studenter som i sitt examensarbete eller liknande prestation fokuserat på ämnet byggmästeri (vilket omfattar teknik, design, ekonomi, miljö, juridik, organisation, etc. med inriktningen mot byggprocessen.)

Studenter på utvalda linjer vid Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola samt Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är berättigade att söka stipendiet.

Läs mer

Tekoutbildningarnas Stipendiefonder

Stipendier som bland annat kan sökas för studier inom textil och konfektion på universitets- och högskolenivå.

Läs mer