Flera fönster på vit vägg

Stipendier Arkitektur

Läran om allt mänskligt byggande och utformandet av den fysiska miljön är adjektiv som har använts för att beskriva arkitektur. Arkitekten lämnar sina spår över såväl byggnader som hela landskap och städer. Om du studerar arkitektur på universitet eller högskola så hittar du här stipendier som går att söka för arkitektstudier.


Här är en förteckning över stipendier som går att söka om du studerar arkitektur vid universitet eller högskola. Alla länkar öppnas i ny flik.


ARQs stipendium

Stipendier kan delas ut för examensarbeten inom teknik och design. Examensarbetet ska innehålla samverkan mellan arkitekturstudenter och studenter vid ett tekniskt program. Stipendiet uppgår till 50 000 kronor.

Läs mer

Den goda staden - Riksbyggens Jubileumsfond

Riksbyggen delar ut stipendier inom området för sin jubileumsfond "Den goda staten". Fonden ska stödja utbildning, forskning och utveckling inom områdena arkitektur, fastighetsförvaltning, byggnadsteknik, miljövård, energiförsörjning samt samhälls- och trafikplanering.

Läs mer

Helgostipendier

Studerande vd universitet och högskola kan söka stipendier ur Helgo Zettervals fond. Fonden finns till för ”främjande av den svenska byggnadskonstens utveckling”. Studerande som söker stipendium ska vara klar med den teoretiska delen av studierna.

Läs mer

Stiftelsen C.M. Lerici

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning för ungdomar från Sverige och Italien. Stipendium kan sökas av svenska ungdomar för kortare utbytesprojekt i Italien och av italienska ungdomar för kortare utbytesprojekt i Sverige. Stiftelsen delar ut stipendier för studier inom arkitektur, humaniora, konstnärliga ämnen, ekonomi, juridik och naturvetenskap. Stipendiebeloppen kan uppgå till mellan 5000-50000 kronor och den sökande ska kunna motivera sitt sökta belopp med en kostnadskalkyl utöver sin ansökan och CV.

Läs mer