Skriva stipendieansökan

Det är en bra idé att lägga ner ganska mycket tid och energi åt att skriva din stipendieansökan. En väl skriven stipendieansökan ökar dina chanser att bli tilldelad ett stipendium. Här hittar du tips och exempel på hur du bör göra för att skriva en stipendieansökan som sticker ut.

1. Skriv en unik stipendieansökan för varje stipendium du söker

Du är inte den enda som söker ett stipendium. Många av de stiftelser och fonder som delar ut stipendier får massor av stipendieansökningar skickade till sig varje år. Det betyder att de har många kandidater att välja mellan när de delar ut sina stipendier. Därför är det viktigt att du kan hävda dig i konkurrensen.

Innan du börjar skriva din stipendieansökan bör du därför läsa på om för vilka syften fonden eller stiftelsen verkar, vilka personer de helst delar ut stipendier till, om sökande från några särskilda orter premieras, och så vidare. När du börjar skriva din stipendieansökan anpassar du din text efter denna information. Det bevisar att du faktiskt har ägnat tid åt att läsa på om fonden eller stiftelsen och att du inte bara på måfå skickat ut massvis med standardansökningar efter en färdig mall till olika fonder och stiftelser.

2. Språket

Ett annat viktigt tips för din stipendieansökan är att se till att ha ett bra språk och flyt i din text. Tänk noga på hur du skriver din stipendieansökan så att du får fram det som du vill ha sagt på bästa och tydligaste sättet. Om du känner dig osäker på hur du formulerar dig kanske du kan be en vän att läsa igenom din text och ge dig feedback.

3. Första intrycket är allt

Ett smart sätt att göra ett gott första intryck är att använda dig av ett fint kuvert när du postar din ansökan om stipendium. Om du är duktig på att teckna kan du göra ett fint motiv på brevet som knyter an till stiftelsen eller fonden på något sätt. Om du söker stipendium för att du kommer från en viss ort kanske du kan göra ett motiv som på något sätt speglar detta.

4. Slarva inte med de kompletterande uppgifterna

Förutom det personliga brevet där du berättar om dig själv vill de organisationer som delar ut stipendier ofta ha med olika kompletterande uppgifter om dig. Sådana uppgifter kan vara intyg på att du studerar vid en viss skola, studieutdrag som visar hur många högskolepoäng du har tagit, kvitton på den kurslitteratur du har köpt, etc.

Det krävs inte kompletterande uppgifter för alla stipendier. Det brukar vara lite olika beroende på vem det är som delar ut stipendiet. Det är dock viktigt att du inte missar att skicka med de kompletterande uppgifterna om det krävs i din ansökan om stipendium. Eftersom stiftelserna och fonderna som delar ut stipendier får in mängder av ansökningar sorteras en bristfällig ansökan om stipendium snabbt bort.


Det här var några tips och exempel på hur du kan skriva din stipendieansökan. Nu är det dags att hitta stipendier att söka för dina studier. Lycka till med din stipendieansökan!