Unionen Litteraturstipendium - Låt Unionen Student betala kurslitteraturen

Så söker du stipendiet från Unionen Student

Besök Unionen / Ansök om stipendium

Får alla som söker stipendiet pengarna?

Ja, alla som söker stipendiet får pengarna så länge alla krav uppfylls. Kraven kräver lite planering från din sida men är relativt enkla att uppnå. T.ex. måste du spara kvitton för de böcker du har köpt och vill ha ersättning för. Du måste också bifoga kurslitteraturlistorna för de kurser du har läst. På Unionens hemsida hittar du mer information.

Vilka kan söka stipendiet?

Unionens litteraturstipendium kan sökas av alla som går med i Unionen Student medan de pluggar. Du kan få ersättning för de böcker du har köpt under tiden du varit studentmedlem. Pengarna betalas ut när du börjar jobba och uppdaterar ditt Unionen-medlemskap från student till yrkesverksam medlem.

För att få stipendiet måste du jobba eller söka jobba inom Unionens verksamhetsområde - det privata näringslivet. Du måste ha varit medlem i minst 6 månader för att kunna söka detta stipendium.

Om stipendiet

Unionens litteraturstipendium passar dig som är student vid universitet eller högskola och siktar på en karriär inom privat sektor efter studierna. Stipendiet gör att du får dina kostnader för kurslitteratur betalda (upp till 3150 kr). Det ovanliga med detta stipendium är att alla som söker det blir tilldelade stipendiet. Stipendiet är dock inte öppet för alla att söka - det är en medlemsförmån som kan utnyttjas av medlemmar i fackförbundet Unionen.

För att kunna söka det måste du bli medlem i Unionen Student under din studietid. Unionen Student är fackförbundet Unionens medlemskap för studerande. Att bli medlem där kostar 100 kronor för hela din studietid (oavsett hur länge du pluggar).

När du studerat färdigt och ska börja jobba uppdaterar du ditt medlemskap till yrkesverksam medlem i Unionen vilket kostar ytterligare 100 kr för tidigare studentmedlemmar första året. Därefter kan du ansöka om stipendiet. Du kan få ersättning för de böcker som du har köpt under tiden du har varit studentmedlem och du måste ha varit studentmedlem i minst 6 månader. Så för en insats på totalt 200 kronor är du garanterad att få tillbaka upp till 3150 kr.

Viktigt att tänka på!

Glöm inte att spara kvittorna för den kurslitteratur du köper. Du måste kunna visa upp kvittorna för att få ersättning för böckerna. Du måste också kunna visa upp litteraturlistorna för de kurser du har läst. (Tänk på att litteraturlistorna kan ändras från år till år om böckerna på kursen byts ut. Gamla litteraturlistor brukar finnas att få tag på men det kan ändå vara en bra idé att skriva ut litteraturlistan när du läser kursen och spara den i en pärm tills det är dags att ansöka om litteraturstipendiet.)

Klicka här för att bli medlem i Unionen Student

För bra för att vara sant?

Låter det för bra för att vara sant att Unionen betalar kurslitteraturen för dig? Det är inte så konstigt som det låter. Unionen räknar såklart med att du kommer fortsätta vara medlem i deras fackförbund även under ditt fortsatta yrkesliv. På så sätt har de råd att ge bort stipendier till nya unga medlemmar eftersom de flesta kommer betala medlemsavgift till facket i många år framöver.

Vad är Unionen?

Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän inom det privata näringslivet. Det betyder att du kan bli medlem i Unionen om du jobbar på ett privat företag men inte om du jobbar åt stat, kommun eller landsting. Så om du är student och siktar på att jobba inom privat sektor efter studierna finns det egentligen ingen anledning till att inte gå med i Unionen Student och utnyttja stipendiet.

Det spelar ingen roll vilken yrkestitel du har för att bli medlem i Unionen - det viktiga är att du jobbar inom privat sektor. Här är några exempel på yrkesgrupper som är med i Unionen:

 • Ekonomer
 • Ingenjörer
 • Tekniker
 • Chefer
 • Inköpare
 • Drifttekniker
 • Programmerare
 • Tandhygienist
 • Säljare
 • Administratör
 • Systemutvecklare
 • Laboratorieingenjör
 • Webbutvecklare
 • ... och många fler.

Om du inte vet vilken sektor du kommer att jobba inom efter studierna kan du ändå gå med i Unionen Student men observera att du inte kan få din kurslitteratur betald genom litteraturstipendiet om du börjar jobba inom offentlig sektor efter studierna.

Fler medlemsförmåner

Medlemskapet i Unionen Student ger också fler förmåner för studenter, såsom intervjuträning inför arbetsintervjun, CV-granskning, rabatter på hemförsäkring, etc. Om du vill veta om fler förmåner utöver hur Unionen betalar din kurslitteratur kan du gå in på den här länken för information kring övriga medlemsförmåner.

Besök Unionen / Ansök om stipendium