Gå med i ett fackförbund som student

Det finns goda skäl till att gå med i ett fackförbund redan under din tid som student. Att vara med i ett fackförbund som företräder den bransch du ska jobba inom efter studierna kan ge en bra start på din karriär. Som medlem i facket kan du få svar på vanliga frågor som exempelvis hur ingångslönen ser ut för ditt framtida yrke och vilka olika karriärvägar som finns.

Vad är ett fackförbund?

Ett fackförbund är en sammanslutning av yrkesverksamma medlemmar inom en särskild sektor eller bransch. Den grundläggande tanken med ett fackförbund är att anställda går ihop och bildar en enad front mot arbetsgivarsidan. Genom att många går ihop och ställer krav har man större chans att få sin vilja igenom än om varje anställd skulle förhandla enskilt med arbetsgivaren.

Fackförbund är demokratiska organisationer som i grunden styrs av sina medlemmars önskningar och krav. Medlemmarna i fackförbundet får själva rösta fram vilka som ska företräda dem och föra deras talan. Det vanligaste upplägget är att det finns en så kallad fackklubb på den lokala arbetsplatsen som företräds av någon eller några som jobbar där. Varje fackklubb tar sedan med sig sina medlemmars synpunkter högre upp i fackförbundets organisation på regional och nationell central nivå.

Därifrån sker förhandlingarna med arbetsgivarsidan. De överenskommelser som fackförbundens centralorganisationer och arbetsgivarsidan når skrivs in i det så kallade kollektivavtalet. Kollektivavtalet reglerar vilka bestämmelser som ska gälla inom en viss bransch eller sektor och vilka skyldigheter respektive rättigheter både den anställde och arbetsgivaren har gentemot varandra.

Välj rätt fackförbund

Det viktiga är att du väljer ett fackförbund som företräder den bransch eller sektor du ska arbeta inom efter dina studier. I Sverige ingår de största fackförbunden i centralorganisationer som samlar fackförbund för en viss typ av anställda. LO samlar fackförbund för arbetare, TCO samlar fackförbund för tjänstemän och Saco fackförbund för akademiker. Om du är student på högskola eller universitet är det troligast att något av fackförbunden inom TCO eller Saco passar bäst för dig. Detta beror på att du är på väg att tillgodogöra dig en akademisk examen och troligtvis kommer jobba med tjänstemannauppgifter i din framtida karriär.

Som student kanske du inte riktigt vet vilken sektor du kommer jobba inom efter studierna eller exakt vilka dina arbetsuppgifter kommer vara. Då kan det vara svårt att välja fackförbund. Du kommer däremot märka att vissa fackförbund kommer vara mer lämpliga för dig än andra. Vårt tips är att du pratar med de fackförbund som finns representerade på ert campusområde om du känner dig osäker. Du kan också gå in på de olika fackförbundens hemsidor och hitta mer information.

Lunchföreläsningar, stipendier och mycket mer

Det är ingen stor kostnad att gå med i facket för studenter. Vissa fackförbund erbjuder studentmedlemskap helt gratis medan andra tar 100 kronor för hela studietiden oavsett hur lång tid du pluggar. Facken brukar också anordna lunchföreläsningar för sina studentmedlemmar och utlysa stipendier du kan söka.